www.psykologerna.se

www.neurofeedbackistockholm.se

KontaktAnna Hallberg
AdressFolkungagatan 93
116 30 Stockholm
Telefon08-6441420
E-post anna.hallberg@psykologerna.se
Hemsida www.psykologerna.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Psykologerna på Södermalm, Swedenborgsgatan 39nb
118 27 Stockholm
Telefon: 08-6441420
E-post: anna.hallberg@psykologerna.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Neurodeedback
Grund och avancerad med fokus på trauma (Längd: 2 år)
coaching
genom psykologföretagarna
Handledare och Lärare i Psykoterapi
(Längd: 2 år)
Psykoterapeut
Individual Psykodynamisk,KBT

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Grupphandledning/teamutveckling
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
  • Individuellt och grupp
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
  • Ungdom och unga vuxna
 • Adoption
 • Kris
 • Stress
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Individualterapi Neurofeedback
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
  • Erbjuder Neurofeedback