Jag är psykodynamiker med lång yrkesverksamhet inom psykiatri och primärvård samt som egen företagare, bl a inom företagshälsovård och kriminalvård. Jag är öppen och utåtriktad och blandar psykodynamiskt och kognitivt tänkande . Jag arbetar främst med individuella kontakter såväl av kris-som psykoterapikaraktär. Handleder gör jag däremot lika gärna i grupp som individuellt.

KontaktAnna Holmberg Ålund
AdressSäfflegatan 1
123 44 Farsta
Mobil070-2299304
E-post annaalund@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Tomtebogatan 6 A, 6 tr
113 39 Stockholm
Telefon: +46702299304
E-post: annaalund@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
EMDR, steg 1 och steg 2.
(Längd: < 0.5 år)
Handledarutbildning
2000-02 Otterhällan (Längd: 2 år)
Leg psykoterapeut
1993-95 SAPU (Längd: 3 år)
Mindfulness
2008 (Längd: < 0.5 år)
Psykologexamen
1975 (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Psykosocialt team
 • Krishantering
  • Falck Healthcare
 • Barn/Ungdom
 • Handledning
 • Ätstörningar
 • Kris/Katastrof
  • Är med i Visavi och hjälper klienter i kris.
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Är legitimerad psykoterapeut sedan 1995 med objektrelationsinriktning samt handledarutbildad. Arbetat sedan 1970-talet inom psykiatrin med psykoterapi och sedan 1990 även inom privat verksamhet.
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • Tio år som psykologkonsult på kriminalvårdsanstalten i Härnösand.
 • Förövare
  • Tio års erfarenhet av arbete på avd för sexualbrottslingar på Kva Härnösand
 • Handledning
  • Tio års erfarenhet som psykologkonsult på Kva, Härnösand
 • Kriminalvårdspykologi
  • Tio års erfarenhet av arbete som psykologkonsulkt på Kva, Härnösand
 • Personlighetsstörningar
  • Tio års arbete med psykoterapi och psykologsamtal på kriminalvårdsanstalten i Härnösand.
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Arbetar fn i ett psykosocialt team som är knutet till Primärvården i Norrköping. Sedan början av 1970 arbetat inom vuxenpsykiatrin
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom