KontaktAnna Kullman
Telefon0709-740607
E-post anna@anjoconsulting.se
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English
 • Swedish

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Barn/Ungdom
  • Cool Kids, ångestbehandling
 • Avvikande beteenden
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Interpersonell psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom