Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi samt handledare och författare. Kliniskt och forskningsmässigt verksam sedan 1977. Arbetar med all typ av psykiatrisk och psykologisk ohälsa, numera i privat mottagning. Även verksam med undervisning och handledning på universitetets psykologutbildning och psykoterapeututbildning och i landstingspsykiatrin. Författat 7 böcker inom området psykologi/psykiatri. Specialistområden: KBT och DBT ( Dialektisk beteendeterapi). Patientgrupper: Borderline/IPS-problematik, social ångest, stress och utbrändhet, depression och ångest.

KontaktAnna Kåver
AdressS:t Johannesgatan 5
753 11 Uppsala
Telefon0725-535044
E-post ak@kaver.se
Hemsida www.annakaver.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Uppsala KBT-mottagning, Drottninggatan 7
753 11 Uppsala
Telefon: 0725 535044
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Leg. psykolog 1978
Leg psykoterapeut 1987
KBT-inriktning
Certifierad Handledare 1994
KBT-inriktning
Specialist i kllinisk psykologi 1995

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom