ANNA PARDO
leg psykolog
leg psykoterapeut I KBT I
handledare i psykoterapi
Jag är utbildad psykolog, psykoterapeut och handledare i psykoterapi med utbildning från Lunds Universitet.
Jag är yrkesverksam psykolog sedan 2000 och har min kliniska yrkesbakgrund inom vuxenpsykiatri både inom sluten och öppenvård, särskilt med psykospatienter och mer komplexa fall, bland annat kris och trauma. Jag undervisar i KBT sedan cirka 10 år tillbaka, på kliniska moment vid psykologutbildningen vid Lunds Universitet, på grundläggande psykoterapeututbildningar med KBT-inriktning och vid psykoterapeututbildning vid Lunds Universitet. Jag handleder vid psykolog- och psykoterapeututbildningen vid Lunds Universitet, samt kliniskt i olika sammanhang – inom vuxenpsykiatri, habilitering, primärvård, somatiken, m.m.
Före psykologbanan var jag verksam som leg sjuksköterska inom somatik och psykiatri.

KontaktAnna Pardo
AdressThulehemsv 109
224 67 Lund
Telefon0738397108
E-post pardo@psykologilund.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Thulehemsv 109
224 67 Lund
Län/kommun: Skåne län, Lund, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Spanish; Castilian
Utbildningar
Handledarutbildning psykoterapihandledning KBT
Lunds universitet (Längd: 2 år)
Hälso- och omvårdnad
Vårdhögskolan i Lund (Längd: 2 år)
Psykologprogrammet
vid Lunds universitet (Längd: 5 år)
Psykoterapeutprogrammet KBT
Lunds universitet (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Handledning
 • Kris
 • Stress
 • Familj/Par
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Psykiska störningar
 • Sexologisk psykologi
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom