Leg.psykolog. leg.psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi,handledarutbildad. Privatpraktiserande sedan 1993. Har lång erfarenhet av kliniskt arbete inom Barn- och ungdomspsykiatrin samt arbete på ungdomspsykoterapeutisk mottagning.Arbetat inom flyktingmottagningar med traumatiserade personer samt handlett personal. Mångårig erfarenhet av familjehemshandledning samt handledning av annan personal som arbetar med psykosocial problematik. Ingår i handledarstaben för vuxen, barn - och ungdomsklinisk verksamhet vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet. Uppdrag: Barn - ungdom och vuxenpsykoterapi. Par - och familjesamtal. Kris- och trauma behandling. Förutom enskilda kontakter erbjuds handledning och konsultationer

KontaktAnnChatrin Lasu Forsén
AdressLinnégatan 18 7trp
413 04 Göteborg
Telefon031 13 98 20
Mobil0707750159
E-post ac.lasuforsen@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Lagerhuset Psykoterapimottagning Heurlins Plats 1
413 01 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Utbildningar
handledarutbildad
leg.psykolog
leg.psykoterapeut
specialist inom klinisk psykologi

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Barn/Ungdom
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • EMDR
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Trauman