Psykologexamen 88
Psykoterapeut 07
Specialist klinisk psykologi 09
Vuxna
Barn
Ungdomar
Föräldrar

KontaktAnn-christine Josefson
AdressKarlfeldtsgatan 6
412 68 Göteborg
Telefon0733 56 22 58
E-post ac.josefson@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Erik Dahlbergsgatan 3
411 26 Göteborg
Telefon: 46733562258
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Norwegian
Utbildningar
1-årig KBT-utbildning.
(Längd: 1 år)
Psykolog
(Längd: 5 år)
psykoterapeut
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • EMDR
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom