Som legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med KBT inriktning tar jag emot familjer och ungdomar, vuxna och par. Jag erbjuder : samtal och behandling av oro och ångest, nedstämdhet och depression, livskriser, traumatiska kriser, vid sorg eller stressrelaterade besvär, samlevnads/sexuella problem, sömnproblem. Ibland är behandlingen kortare; (5-10 timmar ) ibland längre(20-40 timmar) beroende på behov. Jag har lång erfarenhet av arbete som psykolog inom barn och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, hörselrehabilitering. Även handledningsuppdrag och konsultationer till personalgrupper.

KontaktAnne Line Mouritsen
AdressLuntmakargatan 96
113 51 Stockholm
Telefon073-2180768
E-post annelinemfries@hotmail.com
Hemsida www.psykologkbt.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Luntmakargatan 96
113 51 Stockholm
Telefon: 073-2180768
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • Danish
 • English
Utbildningar
Psykologutbildning
leg psykolog (Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning
legitimerad psykoterapeut med KBT inriktning. (Längd: 3 år)
Schematerapi grundutbildning Modul A.
(Längd: < 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Avvikande beteenden
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom