Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut och har arbetat som psykolog och psykoterapeut, både på finska och svenska, sedan 1986 till stor del med barn, ungdomar och föräldrar samt under senare år även med unga vuxna och vuxna. Jag har arbetat många år som skolpsykolog inom grundskolan. I mer än 10år har jag som psykolog och psykoterapeut varit verksam inom barn- och ungdomspsykiatri och därefter vid en ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning med målgruppen 16-25år. Jag har en personlighetsdiagnostisk utbildning (Rorschach) och kan göra utredningar av barn, ungdomar och vuxna. Jag har arbetat länge med barn- och ungdomspsykoterapier och innehar legitimation både i kognitiv beteendeterapi och Ericastiftelsens utbildning i barn- och ungdomspsykoterapi. Dessutom har jag handledarkompetens i psykoterapi. Idag arbetar jag heltid som privatpraktiserande psykolog i en egen mottagning centralt i Uppsala. Jag arbetar både med barn-, ungdoms- och vuxenterapier och har uppdrag i psykoterapihandledning och handledning inom verksamheter som barn- och ungdomspsykiatri. Utbildnings- och handledningsuppdrag inom detta område är mitt specialintresse.

KontaktAnneli Blackne
AdressUppsala psykoterapimottagning Smedsgränd 2 B
753 20 Uppsala
Telefon070-5449125
E-post anneli.blackne@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Uppsala psykoterapimottagning Smedsgränd 2 B
753 20 Uppsala
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala
Utbildningar
Ericastiftelsens utbildning i barn- och ungdomspsykoterapi.
(Längd: 3 år)
Handledar- och lärarutbildning
(Längd: 2 år)
Korttidspsykoterapi för ungdomar
(Längd: 0.5 år)
Personlighetsdiagnostisk utbildning, Rorschach.
(Längd: 2 år)
Psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi.
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
  • skola (5 år), barn- och ungdomspsykiatri (13 år).
 • Adoption
 • Barnpsykologiska utredningar
  • personlighets- och begåvningsutredningar (18 år).
 • Barnterapi
  • individuellt, föräldra-barnterapi (13 år).
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
  • psykoterapihandledning, versamhetshandledning i grupp (5 år).
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
  • barnpsykologiska utredningar (18 år).
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
  • familjesamtal (13 år).
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
  • psykoterapi med barn och unga vuxna ( 8 år).
 • Förskola
  • konsultation (3 år).
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Utredningar
  • utvecklings- och begåvningsbedömningar (8 år) , personlighetsdiagnostik (2 år)
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
  • barn som förlorat en nära anhörig (2 år).
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
  • individuell (13 år)
 • EMDR
 • Familjeterapi
  • (11 år)
 • Kognitiv beteendeterapi
  • (13 år)
 • Kristerapi
  • (5 år)
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • individuell (10 år)
 • Psykoterapihandledning
  • (4 år)
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Barn- och ungdomspsykoterapi (13 år), psykoterapi för unga vuxna (4 år).
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
  • arbete med finska invandrare m fl (6 år).
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom