Lång erfarenhet av stress/utmattning/ångest/depression/kris samt frågor kring föräldrarskap, barn- och familjeproblematik.

Frågor rörande arbete, ledarskap och rehabilitering.
Kort- och långtidspsykoterapi. Yrkeshandledning och coaching.

Leg. psykolog/leg.psykoterapeut/handledarutbildad.
Kompetens inom både KBT och psykodynamisk teoretisk refernsram
Utbildad Mindfullnessinstruktör

KontaktAnne-Marie Broström
AdressDalagatan 23
113 24 Stockholm
Telefon070-627 52 69
E-post am.brostrom@spray.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Flemminggatan 15
Stockholm
Telefon: 070-627 52 69
E-post: anne-marie.brostrom@axio.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Torphagsvägen 20 A
114 18 Stockholm
Utbildningar
Coachingutbildad
leg. psykolog/leg psykoterapeut, handledarutbildad
Utbildad i både psykodynamisk och KBT, Lärar- och handledarutbildning för psykoterapeuter, individ och grupp
Mindfulnessintruktör

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • stöd och utveckling av individer och grupper
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
  • chefsstöd
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Avvikande beteenden
 • Handledning
  • Handledning av vårdpersonal samt chefssöd
 • Kris
 • Relationsstörningar
  • stöd till föräldrar
 • Stress
 • Förskola/Skola
  • Handledning av personal + chefsstöd
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Särskilt stöd
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
  • ja
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • ja
 • Psykoterapihandledning
  • Handleding indiviuellt och i grupp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom