Har du svårt med oro, ångest känslor av nedstämdhet eller att inte duga/räcka till? Kanske du befinner dig i kris? Lever du i en osund relation, har separerat eller på annat sätt behöver arbeta med relationer?

Tar även emot utbildningsterapier / handledningsuppdrag.
Gör psykologutredningar i skola. Lång erfarenhet av barn- och ungdomar samt arbete i skola. Även utbildad barn- och ungdomspsykoterapeut. Arbetar med krishantering och traumabearbetning. Är utbildad i EMDR.

Har mottagning på Södermalm. Fina ljusa lokaler nära Södersjukhuset.

Leg Psykolog, leg psykoterapeut, handledare, socionom

Välkommen!

KontaktAnnette Aspered
AdressSockerbruksgränd 12
118 42 Stockholm
Telefon08-201333
Mobil0720-676258
E-post info@asperedterapi.se
Hemsida www.asperedterapi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Sockerbruksgränd 12
118 42 Stockholm
Telefon: 08201333
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Långsjövägen 40
125 30 Älvsjö
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Sign languages
 • Spanish; Castilian
Utbildningar
EMDR utbildad
Evidensbaserad behandling för trauma och krisreakationer.
Ledarskapsutbildningar
(Längd: 2 år)
leg Barn och Ungdomspsykoterapeut
(Längd: 2 år)
Specialist kurser i Neuropsykiatri
(Längd: 0.5 år)
leg psykolog leg psykoterapeut aukt socionom handledare
(Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • EMDR
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom