Almqvist Psykologi erbjuder kvalificerad kognitiv beteendeterapi och annan modern psykologisk behandling på uppdrag av individer, par, organisationer och försäkringsbolag. Vänligen se www.almqvistpsykologi.se

Annika Almqvist, leg psykolog och KBT terapeut, har bred erfarenhet från arbete inom primärvård och företagshälsovård samt från uppdrag inom näringsliv och offentlig organisation.

KontaktAnnika Almqvist
AdressAschebergsgatan 46
411 33 Göteborg
Telefon0763-204710
E-post almqvistpsykologi@tele2.se
Hemsida www.almqvistpsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Aschebergsgatan 46, 2 tr
411 33 Göteborg
Telefon: 0763-204710
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Arbets- och organisationspsykologi vid Göteborgs Universitet
Kognitiv beteendeterapeut motsv steg 1 vid Göteborgs Universitet
Missbrukspsykologi, avancerad nivå vid Göteborgs Universitet
Psykologprogrammet vid Göteborgs Universitet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Arbetar med OBM (organization behaviour management) som är KBT för arbetslivet.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Fokuserad KBT behandling, för rehabilitering vid återgång i arbete efter sjukskrivning.
 • Krishantering
  • Fokuserat samtalsstöd (KBT) för den enskilde medarbetaren, vid arbetsplatsolyckor och kriser.
 • Ledarutveckling
  • OBM/KBT/coachning
 • Utveckling av individen
  • KBT-stöd vid beteendeförändring. Även livscoachning/stresshantering för balans arbete/fritid.
 • Familj/Par
  • Arbetar med KBT-terapi för par.
 • Parterapi
  • KBT-terapi för par, ICBT Integrative Couples Behaviour Therapy.
 • Kris/Katastrof
  • Arbetar med KBT tekniker för krisbearbetning.
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Arbetar med kvalificerad KBT-behandling och mindfulness.
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Arbetar med KBT-behandlingar som bygger på vetenskaplig grund.
 • Kristerapi
  • Arbetar med KBT tekniker för krisbearbetning.
 • Parterapi
  • Arbetar med ICBT (integrative couples behaviour therapy), som är en KBT form riktad till par.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Behandlar svåra sömnproblem, alkoholmissbruk, panikångest, oro och rädsla, social fobi, tvång, stress och utmattning, fibromyalgi och tinnitus.
 • Fobier
  • KBT behandling
 • Missbruk
  • KBT behandling
 • Psykosomatik
  • KBT behandling
 • Rehabilitering
  • KBT behandling
 • Rökavvänjning
  • KBT behandling
 • Smärta
  • KBT behandling
 • Stressrelaterad ohälsa
  • KBT behandling
 • Trauman
  • KBT behandling
 • Ångestsyndrom
  • KBT behandling