Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Jag har arbetat i 25 år som psykolog i primärvården och arbetar nu huvudsakligen som privatpraktiserande psykolog/psykoterapeut. Förutom psykoterapi för barn, ungdomar och vuxna tar jag också emot föräldrar för stödjande/rådgivande samtal. Jag erbjuder också handledning och konsultation. Studenter har reducerad taxa.
Se hemsida: www.barn-ungdomspsykoterapi.se

KontaktAnnika Burén
AdressNordenskiöldsg. 19
413 09 Göteborg
Telefon031-125777
Mobil0709567315
E-post annika@barn-ungdomspsykoterapi.se
Hemsida www.barn-ungdomspsykoterapi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Nordenskiöldsg. 19
413 09 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
leg.psykolog, leg.psykoterapeut med barn&ungdomsinriktning
(Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Barn/Ungdom
  • psykoterapeut med barn - ungdomsinriktning
 • Barnterapi
  • utbildad barn och ungdomspsykoterapeut
 • Handledning
  • utbildad och mångårig erfarenhet av konsultation för personal i mödra-barnhälsovården
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
  • mångårig erf av arbete som mödra-barnhälsovårdspsykolog samt anknytningsarbete för spädbarnsföräldrar
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
  • lång erfarenhet av föräldrastödjande arbete i primärvård och privat verksamhet
 • Förskola/Skola
 • Förskola
  • Mångårigt arbete med förskolebarn och samarbete med förskola som barnhälsovårdspsykolog
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Särskilt stöd
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
  • utbildad barn och ungdomspsykoterapeut.
 • Familjeterapi
 • Kristerapi
  • lång erfarenhet av kristerapi i primvård samt privat verksamhet
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
  • lång erfarenhet av arbete som mödra-barnhälsovårdspsykolog
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom