Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med vuxna, ungdomar, unga vuxna och barn både inom offentlig och privat verksamhet.

I offentlig verksamhet har jag erfarenhet som psykolog inom primärvården där jag har arbetat med psykoterapeutiska insatser för barn, familjer och vuxna.

Nu driver jag en privat mottagning för vuxna, ungdomar och barn. Där erbjuds psykoterapi, konsultation och handledning.

Se hemsida: www.barn-ungdomspsykoterapi.se

KontaktAnnika Burén
AdressNordenskiöldsg. 19
413 09 Göteborg
Telefon0709567315
Mobil0709567315
E-post annika@barn-ungdomspsykoterapi.se
Hemsida www.barn-ungdomspsykoterapi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Nordenskiöldsg. 19
413 09 Göteborg
Telefon: 0730367087
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
leg.psykolog, leg.psykoterapeut med barn&ungdomsinriktning
(Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Barn/Ungdom
  • psykoterapeut med barn - ungdomsinriktning
 • Barnterapi
  • utbildad barn och ungdomspsykoterapeut
 • Handledning
  • utbildad och mångårig erfarenhet av konsultation för personal i mödra-barnhälsovården
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
  • mångårig erf av arbete som mödra-barnhälsovårdspsykolog samt anknytningsarbete för spädbarnsföräldrar
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
  • lång erfarenhet av föräldrastödjande arbete i primärvård och privat verksamhet
 • Förskola/Skola
 • Förskola
  • Mångårigt arbete med förskolebarn och samarbete med förskola som barnhälsovårdspsykolog
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Särskilt stöd
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
  • utbildad barn och ungdomspsykoterapeut.
 • Familjeterapi
 • Kristerapi
  • lång erfarenhet av kristerapi i primvård samt privat verksamhet
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
  • lång erfarenhet av arbete som mödra-barnhälsovårdspsykolog
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom