Jag är psykoanalytiker och leg. psykoterapeut sedan många år tillbaka med privat praktik på Södermalm.Har vidareutbildning i barn och ungdomspyskoanalys och tar således förutom vuxna emot barn och ungdomar i psykoterapi och psykoanalys.En ingång till psykoanalys och psykoterapi kan vara att man lider av oro,depression eller är i en existentiell livskris som man behöver utomstående hjälp att förstå.Innan man påbörjar psykoanalys eller psykoterapi är det bra att träffas ett par gånger för att tillsammans ta reda på hur den fortsatta hjälpen kan se ut.Ibland kan det räcka med en kortare psykoterapeutisk insats medan i andra fall vill man gå vidare mer på djupet.

Sedan 15 år tillbaka arbetar jag helt privat men har dessförinnan lång psykotereputisk erfarenhet från såväl privat verksamhet som öppenvård och från en psykoterapienhet i offentlig regi.1994 blev jag klinisk specialist i psykologi och leg. psykoterapeut.

Jag är medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen, där jag erhållit min utbildning som psykoanalytiker och vidarutbildning som barn-och ungdomspsykoanalytiker.Jag är även utbildningsanalytiker, handledare och lärare vid utbildningsinstitutet och handleder i psykoanalys och psykoterapi. Om du vill läsa mer om psykoanalys, se hemsida www.spaf.se och om mig på www.psykoanalys-Annika-Kunstlicher.com

Erbjuder handledning och undervisning samt i viss mån parpsykoterapi.

Du når mig lättast på min telefontid, men om du lämnar namn och telefonnummer kan jag ringa upp dig så snart jag har möjlighet.KontaktAnnika Hirdman Künstlicher
AdressBrännkyrkagatan 73
118 23 Stockholm
Telefon08-650 45 58
Mobil08 6691003
E-post hirdman.kunstlicher@telia.com
Hemsida https://psykoanalys-annika-kunstlicher.com/
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Brännkyrkagatan 73
118 23 Stockholm
Telefon: 08-650 45 58
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Barn-och ungdomspsykoanalysutbildning
Svenska psykoanalytiska föreningen (Längd: 4 år)
Handledarutbildning
(Längd: 2 år)
Psykoanalytikerutbildning
Svenska psykoanalytiska föreningen (Längd: 5 år)
Psykologutbildningen
(Längd: 5 år)
Psykoterapiutbildning
Psykoanalytiskt inritning, Psykoterapiinsitutet (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Ätstörningar
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Parterapi
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom