Jag är psykoanalytiker,  leg. psykoterapeut, leg. psykolog och sepcialist i klinisk psykologi.  
Förutom psykoanalys, psykoterapi och konsultationer handleder jag enskilt och i grupp i psykoterapi.                                                                        Jag har arbetat med psykoterapeutisk behandling i snart 40 år, de första tio åren i offentlig regi  (psykiatrisk öppenvård på en Psykoterapienhet) och de senaste 30 åren helt i privat praktik. 
Jag är också utbildad barn- och ungdomspsykoanalytiker och tar förutom vuxnas, unga vuxna emot barn, tonåringar och deras familjer. 
Jag har skrivit en del artiklar i psykoanalys och kultur, publicerade i Scandinavian Psychoanalytikc Review, Divan, tidskrift för psykoanalys och kultur samt i Skriftserien (red. Sv. psykoanal. föreningen). Förutom skrivande föreläser jag också i dessa områden. Se också min hemsida: https://psykoanalys-annika-kunstlicher.com                     
En ingång till psykoanalys och psykoterapi kan vara att man lider av oro,depression eller befinner sig i en existentiell livskris som man behöver utomstående hjälp att förstå.                                                              Innan man påbörjar psykoanalys eller psykoterapi är det bra att träffas ett par gånger för att tillsammans ta reda på hur den fortsatta hjälpen kan se ut.Ibland kan det räcka med en kortare psykoterapeutisk insats medan i andra fall vill man gå vidare mer på djupet.

Jag är medlem i Psykoterapicentrum och i Svenska psykoanalytiska föreningen, där jag erhållit min utbildning som psykoanalytiker och vidarutbildning som barn-och ungdomspsykoanalytiker.Jag är även utbildningsanalytiker, utbildad handledare och lärare vid utbildningsinstitutet och handleder i psykoanalys och psykoterapi. Om du vill läsa mer om psykoanalys, se hemsida www.spaf.se 


KontaktAnnika Hirdman Künstlicher
AdressBrännkyrkagatan 73
118 23 Stockholm
Telefon08-650 45 58
Mobil08 6691003
E-post hirdman.kunstlicher@telia.com
Hemsida https://psykoanalys-annika-kunstlicher.com/
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Brännkyrkagatan 73
118 23 Stockholm
Telefon: 08-650 45 58
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Barn-och ungdomspsykoanalysutbildning
Svenska psykoanalytiska föreningen (Längd: 4 år)
Handledarutbildning
(Längd: 2 år)
Psykoanalytikerutbildning
Svenska psykoanalytiska föreningen (Längd: 5 år)
Psykologutbildningen
(Längd: 5 år)
Psykoterapiutbildning
Psykoanalytiskt inritning, Psykoterapiinsitutet (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Ätstörningar
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Arbetar med psykoanalytisk psykoterapi och psykoanalys med personer med ångest, depression, anorektiska problem, relationsproblem, självkänsleproblem, trauman
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom

Förutom psykoanalys, psykoterapi och konsultationer handleder jag enskilt och i grupp i psykoterapi. Jag har arbetat med psykoterapeutsik behandling i snart 40 år, de första tio åren i offentlig regi  (psykiatrisk öppenvård på en Psykoterapienhet) och de senaste 30 åren helt i privat praktik. Jag är också utbildad barn- och ungdomspsykoanalytiker och tar förutom vuxnas, unga vuxna emot barn, tonåringar och deras familjer. Jag har skrivit en del artiklar i psykoanalys och kultur, publicerade i Scandinavian Psychoanalytikc Review, Divan, tidskrift för psykoanalys och kultur samt i Skriftserien (red. Sv. psykoanal. föreningen). Förutom skrivande föreläser jag också i dessa områden. Se också min hemsida: https://psykoanalys-annika-kunstlicher.com/

KontaktAnnika Künstlicher
AdressBrännkyrkagatan 73
118 23 Stockholm
Telefon08-650 45 58
Mobil0709960842
E-post hirdman.kunstlicher@telia.com
Hemsida https://psykoanalys-annika-kunstlicher.com/
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut