I mitt arbete med barn/tonåringar och deras föräldrar samt som vuxenpsykoterapeut har jag under många år mött människor i svåra livssituationer.Det psykoterapeutiska samtalet innebär att vi tillsammans utforskar vad som kan vara till hjälp för dig och eller din familj. Målet med behandling kan vara att finna mer funktionella sätt att leva livet på, få en ökad förmåga till att på bästa sätt använda dina resurser och därigenom finna ökad glädje och känsla av meningsfullhet. Vägen dit kan te sig lång och oviss men min erfarenhet är att när man i samtal med en annan person får formulera sina tankar och uttrycka sinakänslor ter sig det hopplösa och skrämmande som mindre farligt och till och med möjligt att hantera.
Jag har bland annat erfarenhet av arbete med:
- krisarbete vid ofrivillig barnlöshet
- traumafokuserad behandling efter
sexuella övergrepp
- nedstämdhet
- livskriser

KontaktAnnika Mörner
AdressFatburs Brunnsgata 30
118 28 Stockholm
Telefon0737086978
Mobil0737086978
E-post annika.morner@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Upplandsgatan 49
113 28 Stockholm
Telefon: +46737086978
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
handledar och lärarutbildning
(Längd: 2 år)
psykologutbildning
(Längd: 5 år)
psykoterapeututbildning
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Avvikande beteenden
 • Handledning
  • Dagbehandling, miljöterapi
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Övergrepp
  • krishantering samt traumafokuserad behandling
 • Familj/Par
 • Graviditet och förlossning
  • ofrivillig barnlöshet
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
  • övergreppsproblematik, traumafokuserad behandling
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
  • Ofrivillig barnlöshet, donationsfrågor
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
  • Överrgreppsproblematik
 • Ångestsyndrom