Mina erfarenheter av att möta människor i utmanade livssituationer kommer bland annat från arbete som psykolog inom Barnpsykiatrin, RFSU kliniken och som psykologkonsult till fertilitetskliniker.
Jag arbetar integrativt på psykodynamisk grund och med affektfokus.
Det psykoterapeutiska samtalet innebär att vi tillsammans utforskar vad som kan vara till hjälp för dig. 
Målet med behandling kan vara att finna mer funktionella sätt att leva livet på, få en ökad förmåga till att på bästa sätt använda dina resurser och därigenom finna ökad glädje och känsla av meningsfullhet. 
När man i det psykoterapeutiska samtalet får hjälp att formulera sina tankar och möjlighet att utforska och uttrycka sina känslor kan symtom som exempelvis oro, nedstämdhet och låg självkänsla med tillhörande försämrad livskvalitet minska. Du får genom detta förbättrad förmåga till att kunna göra aktiva och medvetna val gällande hur du vill och kan leva ditt liv, uttrycka dina behov och utveckla dina relationer. 

Jag har bland annat lång erfarenhet av arbete med:
- krisarbete vid ofrivillig barnlöshet
- traumafokuserad behandling efter 
  sexuella övergrepp och/eller våld i nära relation
- nedstämdhet
- livskriser
Jag erbjuder verksamhetshandedning och psykoterapihandledning. Mina efarenheter av verksamhetshandledning är bland annat från olika team inom Socialtjänsten, Ungdomsmottagningar, HVB institutioner;dygnet runt och dagbehandling samt Brottofferjourer.

Jag har också erfarenhet av att möta individer och arbetsgrupper utifrån krishändelser relaterat till arbetet/arbetsplatsen.

KontaktAnnika Mörner
AdressFatburs Brunnsgata 30
118 28 Stockholm
Mobil0737086978
E-post annika.morner@gmail.com
Hemsida http://psykoterapeuterna.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Telefon, FaceTime, WhatsApp, Skype, Teams, Zoom
Län/kommun: På distans (hela landet)
Upplandsgatan 49
113 28 Stockholm
Telefon: +46737086978
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
psykologutbildning
(Längd: 5 år)
psykoterapeututbildning
(Längd: 3 år)
handledar och lärarutbildning i psykoterapi
(Längd: 2 år)
sexologi

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Avvikande beteenden
 • Handledning
  • Verksamhetshandledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Övergrepp
  • krishantering samt traumafokuserad behandling
 • Familj/Par
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
  • Ofrivillig barnlöshet
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
  • övergreppsproblematik, traumafokuserad behandling
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
  • Ofrivillig barnlöshet, donationsfrågor
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
  • Överrgreppsproblematik
 • Ångestsyndrom