Jag har varit legitimerad psykolog sedan 1987. Under de åren har jag arbetat både inom offentlig och privat sektor, mest med individer, men också med familjer och organisationer.

Innan jag började min psykologverksamhet har jag bl.a. drivit ett eget tillverkningsföretag, arbetat med undervisning, inom vården och i resebranschen.

Jag försöker anpassa arbetsmetoderna efter uppdraget, men arbetar gärna med Kognitiv Beteendeterapi, KBT, och kompletterar med dynamiska metoder (se hemsidan). Denna kombination gör att jag når snabba och effektiva resultat såväl med individer som med företag där man önskar hjälp med stresshantering och coaching eller vid kriser och organisationsförändringar. För mer information se www.adielspsykolog.com.

KontaktAnn-Mari B. Adiels
AdressSödra vägen 27
411 35 Göteborg
Telefon031-121890
Mobil070-2525695
E-post adiels@c2i.net
Hemsida adielspsykolog.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Läkarhuset Södrav. 27
411 35 Göteborg
Telefon: 031121890
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg
Språkkunskaper
 • English
 • Italian
Utbildning
psykologexamen
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Handledning
 • Missbruk
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom