Psykologmottagning med korta väntetider för ungdomar och vuxna. Korttidspsykoterapi och längre psykoterapi. Krissamtal. EMDR. Motiverande samtal, coachning. Handledning. Lång erfarenhet av arbete inom psykiatri och primärvård. Även tjänster för företag, bl a krisberedskap. Se vidare hemsidan: www.annlitapsykolog.se

KontaktAnn-Sofie Wahlqvist
AdressMantalsgatan 26
442 52 Ytterby
Telefon073-8113372
Mobil073-8113372
E-post ann-sofie@annlitapsykolog.se
Hemsida www.annlitapsykolog.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Gymnasiegatan 6
442 48 Kungälv
Telefon: 073-8113372
E-post: ann-sofie@annlitapsykolog.se
Län/kommun: Västra Götalands län, Kungälv, Sweden
Utbildning
Psykologlinjen, Göteborgs universitet. Legitimation 1994.
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Gruppterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Missbruk
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom