Jag är leg psykolog och psykoterapeut med 10 års erfarenhet av psykodynamiskt inriktad psykoterapi och traumaterapi. Jag erbjuder individuell psykoterapi i Stockholm. Jag har kunskaper om hur både tidiga relationer i livet och traumatiska erfarenheter tidigt eller senare i livet påverkar oss och kan leda till långvariga besvär och svårigheter - och hur dessa kan avhjälpas genom psykoterapi.

Jag har arbetat inom Rättspsykiatri och arbetar nu hos Röda Korset med traumatiserade flyktingar.

KontaktAntonia Klein
AdressWenströmsv 7:1001
115 43 Stockholm
Telefon070-6789715
E-post antonia.klein@lkhb.org
Hemsida www.lkhb.org
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologexamen
Steg 1 psykodynamisk inriktning
Psykoterapeutexamen
Steg 2 i psykodynamisk vuxen individuell psykoterapi

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Psykiska störningar
 • Trauman
 • Ångestsyndrom