Gå gärna in på www.formea.se där kontaktuppgifter finns till fler psykologer

KontaktBengt Larsson
AdressSkolgatan 49A
903 27 Umeå
Telefon090-143028
Mobil070-2395600
E-post bengt@formea.se
Hemsida www.formea.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Skolgatan 49A
903 27 Umeå
Telefon: 090-143028
Län/kommun: Västerbottens län, Umeå, Sweden
Utbildning
Psykologprogrammet, Umeå Universitet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Avvikande beteenden
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Rättssäkerhet
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Handikapp
 • Idrottspsykologi
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Trauman