Med den lösningsfokuserade metoden som huvudinriktning har jag lång erfarenhet av terapeutiska samtal med enskilda, par och familjer. Jag arbetar även gärna med arbetsgrupper och chefer/ledare som behöver stöd och utvecklingsinsatser. Jag har lång och bred erfarenhet som handledare, inom bl a socialt arbete, funktionshinder, psykiatri, skola och arbetslivsinriktade frågor.

KontaktBengt Ribbegård
AdressVolrath Bergs väg 1
448 50 Tollered
Telefon030233922
Mobil0703293922
E-post ribbegard@telia.com
Hemsida www.ribbegard.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Volrath Bergs väg 1
448 50 Tollered
Telefon: 0703293922
Län/kommun: Västra Götalands län, Lerum, Sweden
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Lösningsfokuserad
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa