Psykoterapi, långtidsterapi, utbildningspsykoterapi, personlig utveckling etc.

Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledarutbildad, specialistkompetens (2 st) inom klinisk psykologi, 34 års erfarenhet.
Jag arbetar individanpassat och använder vid behov inslag från olika metoder, med grund i psykodynamisk psykologi.

KontaktBerith Karlsson
AdressKastellgatan 13A LGH 1402
413 07 Göteborg
Telefon070-7185298
Mobil070-7185298
E-post psykolog.b.karlsson@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Kristinelundskliniken, Kristinelundsgatan 13, 2 tr
411 37 Göteborg
Telefon: 070-7185298
E-post: psykolog.b.karlsson@gmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Utbildningar
rättspsykologi
universitetet (Längd: 1 år)
leg psykolog
psykodynamisk inriktning (Längd: 6 år)
leg psykoterapeut
psykodynamisk inriktning (Längd: 3 år)
handledarutbildning
psykodynamisk inriktning (Längd: 2 år)
sexologi
universitetet (Längd: 1 år)
religionsvetenskap
universitetet (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
  • som del inom primärvård, som del inom psykiatrisk vård
 • Utveckling av individen
  • främst privat verksamhet
 • Förskola/Skola
 • Kris/Katastrof
  • som del inom psykiatrisk vård (11 år), som del inom primärvård
 • Anhörigstöd
  • som del inom psykiatrisk vård, även primärvård
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • som del inom psykiatrisk vård, även primärvård
 • Kristerapi
  • som del inom psykiatrisk vård och kriminalvård (11 år), även primärvård
 • Psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • inom psykiatrisk vård, primärvård, kriminalvård, privat verksamhet (11 år)
 • Psykoterapihandledning
  • som del inom psykiatrisk vård (11 år)
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • inom kriminalvård (1 år)
 • Brottsoffer
  • som del inom psykiatrisk vård, primärvård
 • Förövare
  • inom kriminalvården (1 år)
 • Kriminalvårdspykologi
  • inom kriminalvården (1 år)
 • Missbruk
  • som del inom psykiatrisk vård och beroendevård (11 år)
 • Sexuella övergrepp
  • som del inom psykiatrisk vård (11 år), primärvård
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
  • som del inom psykiatrisk vård, primärvård
 • Smärta
  • primärvård
 • Somatiska sjukdomar
  • psykiatrisk vård, primärvård
 • Stressrelaterad ohälsa
  • psykiatrisk vård, primärvård
 • Trauman
  • psykiatrisk vård, primärvård, kriminalvård
 • Ångestsyndrom
  • psykiatrisk vård, primärvård, kriminalvård