Kristerapi, psykoterapi, bearbetande samtal, jagstärkande samtal etc. Olycksfall, överfall, relationsproblem, livskriser, ångestproblematik, nedstämdhet, depressioner, identitetsproblematik, existentiella frågor mm.
Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledarutbildad, specialistkompetens (2 st) inom klinisk psykologi, 24 års erfarenhet.
Jag arbetar individanpassat och använder vid behov inslag från olika metoder. Även lördagar.

KontaktBerith Karlsson
AdressKastellgatan 13A LGH 1402
413 07 Göteborg
Telefon070-7185298
Mobil070-7185298
E-post berith.karlsson.psykolog@glocalnet.net
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Kristinelundskliniken, Kristinelundsgatatn 13
411 37 Göteborg
Telefon: 070-7185298
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Utbildningar
rättspsykologi
universitetet (Längd: 1 år)
leg psykolog
psykodynamisk inriktning (Längd: 6 år)
leg psykoterapeut
psykodynamisk inriktning (Längd: 3 år)
handledarutbildning
psykodynamisk inriktning (Längd: 2 år)
sexologi
universitetet (Längd: 1 år)
religionsvetenskap
universitetet (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
  • som del inom primärvård, som del inom psykiatrisk vård
 • Utveckling av individen
  • främst privat verksamhet
 • Förskola/Skola
 • Kris/Katastrof
  • som del inom psykiatrisk vård (11 år), som del inom primärvård
 • Anhörigstöd
  • som del inom psykiatrisk vård, även primärvård
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • som del inom psykiatrisk vård, även primärvård
 • Kristerapi
  • som del inom psykiatrisk vård och kriminalvård (11 år), även primärvård
 • Psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • inom psykiatrisk vård, primärvård, kriminalvård, privat verksamhet (11 år)
 • Psykoterapihandledning
  • som del inom psykiatrisk vård (11 år)
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • inom kriminalvård (1 år)
 • Brottsoffer
  • som del inom psykiatrisk vård, primärvård
 • Förövare
  • inom kriminalvården (1 år)
 • Kriminalvårdspykologi
  • inom kriminalvården (1 år)
 • Missbruk
  • som del inom psykiatrisk vård och beroendevård (11 år)
 • Sexuella övergrepp
  • som del inom psykiatrisk vård (11 år), primärvård
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
  • som del inom psykiatrisk vård, primärvård
 • Smärta
  • primärvård
 • Somatiska sjukdomar
  • psykiatrisk vård, primärvård
 • Stressrelaterad ohälsa
  • psykiatrisk vård, primärvård
 • Trauman
  • psykiatrisk vård, primärvård, kriminalvård
 • Ångestsyndrom
  • psykiatrisk vård, primärvård, kriminalvård