Jag arbetar tillsammans med 5 kollegor i en trivsam mottagning centralt belägen i Göteborg. Vi har arbetat ihop sedan mitten av 1980-talet.
Jag har en lång och bred erfarenhet av samtal och psykoterapi. Ibland räcker det med några samtal av vägledande karaktär, ibland kan det handla om en lösningsinriktad korttidsterapi. I vissa fall kan en längre mer bearbetande psykoterapi vara värdefull.
Ska man genomföra en livsstilsförändring och vill ha uppbackning eller vill ha hjälp att hitta läkande utvägar ur en stressrelaterad ohälsa är detta områden jag arbetar mycket med.
Förutom samtal har jag också möjlighet att erbjuda hypnosbehandling.

KontaktBerndt Westman
AdressLorensbergs psykologgrupp, Erik Dahlbergsgat 11a
411 26 Göteborg
Telefon031 7113565
Mobil0707608482
E-post berndt.westman@privat.utfors.se
Hemsida www.lorensbergspsykologgrupp.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Erik Dahlbergsgatan 11 a, 6 tr
411 26 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Utbildning
Utbildning i klinisk hypnos
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Hypnosterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Missbruk
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Missbruk
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom