Leg Psykolog/Leg Psykoterapeut Handledare och lärare i Psykoterapi.
Specialist i Klinisk Psykologi och Arbetslivets Psykologi

KontaktBernt Å Petersson
AdressStorgatan 18
181
391 22 KALMAR
Telefon0480-490630
Mobil070-6610869
E-post psykologhuset@psykologhuset-peterson.se
Hemsida www.psykologhuset.org
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Arbets- och organisationspsykologi
Klinisk psykologi
Besöksadress
Storgatan 18
392 32 KALMAR
Telefon: 0480-490630
Län/kommun: Kalmar län, Kalmar, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Psykologexamen, Specialistutbildningar

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Förövare
 • Kriminalvårdspykologi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Idrottspsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom