Vi människor gör alltid så gott vi kan och vi vill något med allt vi gör. Både när det gäller psykoterapi och i handledning vill jag hjälpa till med att hitta nya sätt att få det mer som vi vill ha det. Jag har på senare år vidareutbildat mig till existentiell terapeut och ser inte livet som ett problem utan något som ska levas så bra sin möjligt, Mina arbetsmetoder anpassar jag till den/de jag träffar. Ibland blir det KBT, ibland existentiell psykoterapi, íbland symboldrama för att ta några exempel. Men alltid med en förståelse för hur det har blivit som det har blivit som utgångspunkt. Jag har arbetat med det mesta.

KontaktBert Gren
Adressc/o Utbildningscentrum i Göteborg Karl Johansgatan 72
414 55 Göteborg
Telefon0705494798
Mobil0705494798
E-post bert.gren@ikmdok.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
c/o Utbildningscentrum i Göteborg Karl Johansgatan 72
414 55 Göteborg
Telefon: 0705494798
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Italian
Utbildningar
Existentiell terapeut
(Längd: 2 år)
Handledare
(Längd: 3 år)
Specialist i klinisk psykologi
(Längd: > 6 år)
Gruppterapeut
(Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Avvikande beteenden
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Symboldramaterapi
 • Transaktionsanalys
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom