Binnie Kristal-Andersson är fil.dr. i psykologi och praktiserande psykolog och psykoterapeut.Hon föddes och växte upp i det mångkulturella Brooklyn, New York, och kom till Sverige som invandrare 1966. Här fullföljde hon sin kliniska utbildning och forskning med tonvikt på flyktingars och invandrares problem. Hon har mångårig erfarenhet av terapeutiskt arbete med svenskar samt flyktingar, traumatiserade och torterade flyktingar och invandrare, och som handledare och utbildare i Skandinavien och andra länder. Kristal-Andersson är författare till flera skönlitterara arbeten, film och teater, samt facklitteratur och är aktiv medlem av Amnesty International. (Binnie Kristal-Andersson, doctor of psychology, is a practicing psychologist and psychotherapist with many years of therapeutic work with Scandanavians,and refugees, traumatized and tortured refugees and immigrants,and worked as a consultant, supervisor and educator of professionals and other carers in Scandinavia och other countries.)

KontaktBinnie Kristal-Andersson
AdressDrakenbergsgatan 63, 8tr.
117 41 Stockholm
Telefon08-669 55 52
E-post binniekristalandersson@gmail.com
Hemsida www.binniekristalandersson.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Drakenbergsgatan 63, 8tr. (ingång även vid Lignagatan 11)
117 41 Stockholm
Telefon: 08-669 55 52
E-post: binniekristalandersson@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Skype, Facetime och telefon
Län/kommun: På distans (hela landet)
Språkkunskaper
 • English
 • French
Utbildningar
Fil.kand.bitr.psykolog
grundutbildning vid Stockholms universitet
Psykologexamen (PEG)
Steg 1 utbildning vid Stockholms universitet
Filosofie doktorsexamen (Fil.dr)
vid Lunds universitet (Längd: 4 år)
Psykoterapiutbildning (Steg 2(
vid PsykoterapiCentrum, Stockholm (Längd: 3 år)
Handledarutbildning i psykoterapi
vid Göteborgs psykoanalytiska arbetsgrupp (Längd: 2 år)
ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Therapy)
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Rådgivning, rehabilitering, konsultation och handledning -stress, arbetsrelaterade utmattning, utbrändhet, samarbetsfrågor o konfliktlösning inom företag o. organisation, föreläsningar samt kurser och utbildningar (11 år)
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • terapi och samtal. Handledning och konsultation angående stresshantering, arbetsrelaterad utmattning och utbrändhet (11 år)
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
  • individuell-, par-, familje-, gruppkrishantering. Hanledning och konsultation. (11 år)
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
  • ungdom individuell, familje- och gruppterapi o samtal, handledning, föreläsningar (11 år)
 • Adoption
 • Flyktingproblematik
  • handledning och konsultation. Terapi och samtal. Föreläsningar och kurser och utbildningar. (11 år)
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
  • kris- och korttidsterapi eller samtal. Rådgivning och konsultation. (11 år)
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
  • psykoanalytiskt inriktad psykoterapi samt psykodynamisk psykoterapi, individuell, par-, familje, grupp stöd-och insiktspyskoterapi, kris- o korttidsterapi eller samtal. Handledning psykoterapi (11 år)
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
  • individuell och grupphandledning/konsultation angående de ovannämnda områden. (11 år)
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
  • samtal eller terapi samt handledning och konsultation. (11 år)
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
  • individuell, stöd- och insiktspsykodynamiskt psykoterapi, samt ISTDP. Handledning och konsultation
 • Existentialistisk psykoterapi
  • individuell, stöd- och insiktspsykoterapi.
 • Familjeterapi
  • kris- och kortidsterapi. (11 år)
 • Gruppterapi
  • psykodynamisk gruppterapi, samt drömgrupper (11 år)
 • Kognitiv beteendeterapi
  • med inslag av psykodynamisk psykoterapi (7 år)
 • Kristerapi
  • individuell-, par-, familje-, gruppkristerapi (11 år)
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • individuell psykoterapi. Handledning och konsultation. (11 år)
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • individuell, stöd- och insiktspsykodynamiskt psykoterapi, samt ISTDP. Handledning och konsultation
 • Psykospsykoterapi
 • Psykoterapihandledning
  • individuell- och gruppsykoterapihandledning (11 år)
 • Transpersonell psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • psykoterapi, konsultation och handledning (11 år)
 • Brottsoffer
  • samtal och terapi. Handledning och konsultation. (11 år)
 • Handledning
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
  • kris- och kortisterapi eller samtal. Individuellt, stöd- och insiktspsykoterapi. Handledning och konsultation. (11 år)
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • individuell, stöd- och insiktspsykoterapi. Individuell-, par-,familje-, kris- och kortidsterapi (11 år)
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
  • handledning och konsultation. Invididuell, stöd- och insiktspsykoterapi. Individuell-, par-, familje-, kris- och kortidsterapi eller samtal. Kurser och utbildningar i arbete och samtal med tortyroffer och deras familjer. (1 år)
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom