Drygt 35 års yrkeserfarenhet från bl a skolpsykologi, vuxenpsykiatri, rehabilitering, kris- och trauamabehandling samt företagshälsovård.

Grundläggande existensfrågor, som ett perspektiv i terapi och vägledning, är mitt speciella intresseområde: Vår begränsade tid. Val, beslut och ansvar. Mening eller meningslöshet? Hur lever jag mitt liv? Vad vill jag? Och vad är möjligt? Se vidare www.existens.nu samt även www.lakarhusetilund.se och www.sept.nu

KontaktBirger Persson
AdressSunnanväg 18 K
222 26 Lund
Telefon046-184795
Mobil070-6970657
E-post birger.persson@psykolog.net
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Arbetslivets psykologi
Klinisk psykologi
Besöksadress
LÄKARHUSET I LUND, Bondevägen 5 A
227 64 Lund
Län/kommun: Skåne län, Lund, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Psykologexamen. Leg psykolog. Leg psykoterapeut.
Omfattande vidareutbildning (Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom