Jag arbetar inom området barn och ungdomspsykiatri med psykosomatik som specialite: Barn med långvarig smärta och oklara kroppsliga symptom. Barn och ungdomars psykiska hälsa och självbild i samband med rekonstruktion kirurgi och andra sjukvårdsinsatser. Arbetssättet omfattar en helhetssyn på barnet med syfte att genom utredning komma fram till en förståelse av vad som stressar och stör barnets mående både kroppsligt och psykologiskt. Insatserna blir av systemisk-kognitiv inriktning. Efter det kan riktad behandling behövas som tex ACT, IPT eller EMDR. Arbetet med barn inom barnmedicinska - och barnpsykiatriska området ledde till att jag disputerade och blev med dr 2009 i ämnet barnpsykiatri.
Tar gärna handlednings- och konsultationsuppdrag inom primär- och sjukvård samt socialtjänst. Har lång erfarenhet av teamhandledning, är legitimerad gruppterapeut (gruppanalytisk inriktning) samt har lärar och handledarkompetens i interpersonell psykoterapi. Medlem i Sveriges Psykologförbunds Etikråd. Föreläser regelbundet om etik på psykologutbildningarna i Stockholm och Uppsala.

KontaktBirgitta Johanson Niemelä
AdressHalmbyboda 1A
755 94 Uppsala
Telefon018-309006
Mobil070-6984110
E-post birgitta.niemela@delta.telenordia.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Kungsgatan 37 B
753 21 Uppsala
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledar och lärarutbildning
(Längd: 2 år)
Gruppanalytisk psykoterapi
(Längd: 3 år)
medicine dr
(Längd: 5 år)
Systemiskt förändringsarbete
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Handledning/mentoring
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Fokus på att ta fram arbetsgruppens potential
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
  • psykosomatisk och långvarig smärta hos barn och ungdom
 • Avvikande beteenden
  • Barn med avvikelser i funktion och utseende tex LKG, benlängdsskillnader
 • Barnpsykologiska utredningar
  • Utredning som förändringsarbete
 • Handledning
  • Till BUP, Barnmedicin, Socialtjänst och skola.
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Stress
  • Psykosomatiska reaktioner på stress
 • Utvecklingsbedömningar
  • WIPPSI; WISC
 • Ätstörningar
  • Selektivt och restriktivt ätande
 • Övergrepp
 • Kris/Katastrof
 • Psykoterapi
  • IPT;EMDR,Hypnos
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
  • gruppanalytisk inriktning
 • Hypnosterapi
  • Ja
 • Kristerapi
  • EMDR