Jag arbetar inom området för neuropsykiatri där såväl privatpersoner, företag samt skolor kan höra av sig till mig för psykolog- och neuropsykiatriska utredningar, handledning och konsultation.

Jag erbjuder även Sorgbearbetning och KBT terapi samt psykologisk stöd och rådgivning för par- och familjer där den ene partnern eller någon i familjen diagnostiserats med ett neuropsykiatriskt funktionshinder som ADHD och /eller Aspergers syndrom.

Även föräldrar kan anlita mig för psykologutredning, begåvningsutredning, om det inte är möjligt att få detta via barnets skola.

KontaktBirgitta Jäversjö
AdressAkvarievägen 84
135 42 Tyresö
Telefon0709-52 05 57
E-post psykolog@birgittajaversjo.se
Hemsida www.birgittajaversjo.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Götgatan 11
116 69 Stockholm
Telefon: 070-9520557
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Utbildningar
Certifieringskurs för Sorgbearbetning™ vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning i Stockholm.
Ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. Detta handlingsprogram är politiskt och religöst obundet där enda syftet är att hjälpa så många människor som möjligt med sorgbearbetning.
KBT- Kognitiv beteendeterapi
Kurs inom specialistordningen rörande utredningsmetodik
Neuropsykologisk utredningsmetodik för psykiatriska tillstånd Specialistkurs som omfattar bl.a. modern neuropsykologisk/psykiatrisk diagnostik och differentialdiagnostik, nya forskningsrön, processinriktat utredningsarbete, tolkning, utlåtandeskrivning och återkopplingsmetodik samt fördjupad genomgång av de mest använda neuropsykologiska test.
Psykodynamisk terapi
Psykologprogrammet
(Längd: 5 år)
Utbildning i Kommunikations- och förändringsarbete.
Framgångsrik förändring och utveckling handlar om att bli medveten om hur du själv och andra kommunicerar, medvetet och omedvetet. Vad är det jag vill förmedla? Hur kommunicerar jag det? Hur blir det mottaget? Vad blir resultatet? Detta är kopplat till systemisk hjärnforskning, och vikten att stimulera hela hjärnan för att få till hållbara förändringar.

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
  • Psykologutredningar, basutredningar, för föräldrar som inte kan få detta via skolan med misstanke kring svag begåvning, neuropsykiatriska svårigheter som ADHD och Aspergers syndrom. Handledning och rådgivning för ungdomar och föräldrar.
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Handledning
 • Neuropsykologi
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
  • Stöd och rådgivning där någon i familjen har neuropsykiatrisk problematik som ADHD och /eller svårigheter inom autismspektrat som Aspergers syndrom.
 • Familjerådgivning
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
  • Skola kan anlita mig för basutredningar och konsultation kring barn med beteendeproblematik och gällande barn med neuropsykiatriska funktionshinder.
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Erbjuder psykolog- och neuropsykiatriska utredningar.
 • Neuropsykologi
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa