Jag heter Björn Callenmark och är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi och legitimerad psykoterapeut.

Kanske känner du att livet är på väg åt fel håll. Du har kanske svårt att sova och tänker mycket på hur du ska göra. Då kan det vara dags att boka in ett första besök för att se hur du kan komma vidare.

Jag har lång erfarenhet av att arbetar med ångest, depression, relationsproblem och livskrisen. Jag arbetar även med sexuellaproblem, identitetsfrågor och existensiella frågor.

KontaktBjörn Callenmark
AdressHonörsgatan 1
170 69 Solna
Telefon0730-290489
E-post psykolog@callenmark.se
Hemsida www.callenmark.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Kvarnstensvägen 37
746 38 Bålsta
Telefon: 0730-290489
E-post: psykolog@callenmark.se
Län/kommun: Uppsala län, Håbo, Sweden
Luntmakargatan 52
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Tegnérgatan 24
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Schematerapi
Modul A,B,C (Längd: 0.5 år)
Affektfokuserad terapi
(Längd: 2 år)
Neuropsykologi
(Längd: 3 år)
IPT
(Längd: 0.5 år)
Sexologi
(Längd: 0.5 år)
Psykoterapeut
KBT (Längd: 3 år)
Psykologutbildningen
Umeå Universitet 1999-2004 (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Sexologisk psykologi
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom