Jag är legitimerad psykolog samt legitimerad barn- och ungdomspsykoterapeut (Ericastiftelsen i Stockholm) och specialist inom klinisk psykologi. Jag är även handledare (Ericastiftelsen). Jag har en 1-årig KBT-utbildning. Sedan 2001 erbjuder jag individuella terapier med vuxna, tonåringar och barn på min mottagning. Specialitet: Psykodynamisk lekterapi, BOF-terapi. Jag tar också barnpsykologiska och neuropsykologiska utredningsuppdrag från socialtjänst och skola och privatpersoner och samarbetar med vuxenpsykiater. Jag handleder inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och utbildningsinstitutioner.

KontaktBjörn Olsson
AdressTellusborgsvägen 45A
126 33 Hägersten
Telefon070-3094004
Mobil070-3094004
E-post bolsson54@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Gotlandsgatan 70A
116 65 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
KBT för Leg. Psykologer med psykodynamisk grund
Mindmatter (Längd: 1 år)
Psykodiagnostisk kurs/Rorschachutbildning
Ericastiftelsen och Svenska Rorschachföreningen (Längd: 2 år)
Lärar- och Handledarutbildning
Ericastiftelsen HLU (Längd: 2 år)
Leg. psykolog
Psykologiska institutionen i Stockholm (Längd: 6 år)
Leg. psykoterapeut
Ericastiftelsens barn- och ungdomsterapeututbildning BTK (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD/DAMP
  • I samarbete med psykiater
 • Autism el. autismliknande problem
  • I samarbete med psykiater
 • Barnpsykologiska utredningar
  • Privat, skola, socialtjänst
 • Barnterapi
 • Handledning
  • Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, utbildning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
  • Föräldrasamtal
 • Utvecklingsbedömningar
  • I samarbete med psykiater
 • Familj/Par
  • Specialisering BOF-terapi med barnfamiljer
 • Familjeterapi
  • BOF-terapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
  • Pedagoger i autismklasser, etc.
 • Krisarbete
 • Särskola
  • psykologutredningar
 • Utredningar
  • Intellektuella och känslomässiga utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Familjeterapi
  • Barnorienterad familjeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Trauman
 • Ångestsyndrom