Privatmottagning sedan 1982 centralt i Helsingborg. Grundinriktning psykodynamisk men även kognitiva och beteendeterapeutiska tekniker, hypnos. Certifierad EMDR-terapeut (ögonrörelseterapi) och specialist i klinisk sexologi. Hypnosbehandling vid funktionella mag-tarmsjukdomar (colon irritabile, IBS), tandvårdsrädsla samt sexologisk behandling. Även psykoterapihandledning (utbildad handledare i psykoterapi och EMDR) och chefscoaching.
Hemsida: www.psykologbyran.se

KontaktBo C Lindberg
AdressLandbyvägen 12
252 84 Helsingborg
Mobil0708-142809
E-post bo@psykologbyran.se
Hemsida http://www.psykologbyran.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Carl Krooks gata 9
252 25 Helsingborg
Telefon: 0708-142809
E-post: bo@psykologbyran.se
Län/kommun: Skåne län, Helsingborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
cedrtifierad EMDR-handledare
(Längd: 2 år)
certifierad EMDR-terapeut
(Längd: < 0.5 år)
handledarutbildning i psykoterapi
(Längd: 2 år)
specialist i klinisk sexologi (NACS)
(Längd: 3 år)
utbildning i gruppterapi
(Längd: 3 år)
utbildning i hypnos
(Längd: < 0.5 år)
utbildning i organisationspsykologi
(Längd: < 0.5 år)
utbildning i psykodynamisk korttidsterapi
(Längd: < 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Sex och samlevnad
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Trauman
 • Ångestsyndrom