Jag har lång erfarenhet av att arbeta med krisstöd och krisbearbetning vid olyckor, misshandel, rån/hot om våld och hastigt insjuknande. Neuropsykologi, Existentiell psykoterapi och Interpersonell terapi är andra specialområden.

Jag har varit verksamsom arbetsledare både i privat och offentlig verksamhet. Inom företagsstöd är arbetar jag med personlig utveckling, chefshandledning, konflikthantering, krisbearbetning och debriefing, och omställning/rehabilitering.

För mer information se hemsida: www.cognia.se


KontaktBo Blåvarg
AdressDörrvägen 32
122 44 Enskede
Telefon070 268 67 22
E-post bo.blavarg@cognia.se
Hemsida www.cognia.se
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Existentiell psykoterapi och vägledning
Linköpings universitet (Längd: 1 år)
Handelshögskolans chefsutvecklingsprogram
(Längd: < 0.5 år)
IPT, Interpersonell psykoterapi
(Längd: < 0.5 år)
Kognitiv psykoterapi
(Längd: < 0.5 år)
MMPI-2, personlighetsinventorium
(Längd: < 0.5 år)
Psykologprogrammet Stockholms universitet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Familj/Par
 • Adoption
  • Familjefrågor före och efter adoption
 • Familjerådgivning
  • Speciellt inriktad mot styvfamiljer
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Neuropsykologi
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa