Välkommen till Kognitiv Psykolog & Konsult i Malmö, en centralt belägen mottagning med gott om kringliggande pakeringsplatser och närhet till tåg och buss.
Mitt namn är Bodil Andersson, leg. psykolog. Du är expert på ditt bekymmer eller problem och jag på den psykologiska metoden. Tillsammans hittar vi vägar att lösa eller hantera det som stör dig. Till min hjälp använder jag kognitiv behandling eller KBT- tekniker.
Vill du veta mer? Ring mig! 0709-746 555 eller besök: www.kognitivpsykolog.se

KontaktBodil Andersson
AdressTörnskärsgatan 5
217 44 Malmö
Telefon0709-746 555
E-post bodil.andersson@kognitivpsykolog.se
Hemsida www.kognitivpsykolog.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Drottninggatan 20
217 49 Malmö
Telefon: 0709-746 555
Län/kommun: Skåne län, Malmö, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Fil.Mag Personalvetare
Inriktning Psykologi (Längd: 4 år)
Psykolog utbildningen i Danmark
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Arbetat inom Företagshälsovården med varierande uppgifter.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Stöd till både chef och arbetstagare i rehab-kedjan
 • Arbetsmiljöarbete
  • Erbjuder utbildning i psykosocial arbetsmiljö samt psykosociala skyddsronder
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
  • KBT inriktad
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom
  • med KBT inriktning

Välkommen till Kognitiv Psykolog och Konsult, Bodil Andersson i Malmö.

Här är det Dina behov som styr både längd och metodval. Du är expert på dina bekymmer eller problem och jag på den psykologiska metoden. Med gemensamma krafter utarbetar vi hållbara lösningar som är anpassade till dig, som underlättar ditt vardagsliv och leder till ett förbättrat mående eller till de mål du satt upp.

Den kognitiva beteende terapeutiska, KBT metoden är vetenskapligt beprövad och effektiv. Lång erfarenhet har lärt mig att kognitiv behandling och / eller KBT tekniker ibland kan kompletteras med insiktsterapi.

Många har uttryckt tillfredsställelse med min aktiva och responsgivande stil som terapeut och mitt mål är ett gott samarbetsklimat.
Ring mig idag!

KontaktBodil Andersson
AdressTörnskärsgatan 5
217 44 Malmö
Telefon0709-746 555
E-post bodil.andersson@kognitivpsykolog.se
Hemsida www.kognitivpsykolog.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Drottninggatan 29
219 49 Malmö
Telefon: 0709-746 555
Län/kommun: Skåne län, Malmö, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Personal & Arbetslivsutbildningen, inriktning Psykologi
(Längd: 4 år)
Psykologutbildningen
(Längd: 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Barn/Ungdom
 • Familj/Par
 • Förskola/Skola
 • Kris/Katastrof
 • Psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi