Lång erfarenhet som psykolog, psykoterapeut, handledare och konsult i privat regi och inom offentlig verksamhet. Även stor erfarenhet av handledning och utbildning av personal. Sedan början av 2000-talet till 2012 handledare, lärare och kursledare på psykoterapeututbildningarna vid SAPU (Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning). Publicerad i bl.a. Psykisk Hälsa och intervjuad i Psykologtidningen vid några tillfällen.

Leg.psykolog och leg.psykoterapeut, handledare, specialist i arbetspsykologi och klinisk psykologi. Certifierad EMDR Europa.

Arbetar främst med integrativ relationell psykoterapi, affektfokuserad psykoterapi, EMDR, kristerapi,  compassionfokuserad terapi, stresshantering, individualpsykoterapi, samtal kring åldrande samt med handledning och konsultationer.

KontaktBoel Ekdahl
AdressUpplandsgatan 49
113 28 Stockholm
Telefon070-4626358
Mobil070-4626358
E-post ekdahls@yahoo.com
Hemsida www.psykoterapeuterna.com/
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Arbetslivets psykologi
Klinisk psykologi
Besöksadresser
Skype, FaceTime, Zoom, Teams
Län/kommun: På distans (hela landet)
Västgötagränd 3
Stockholm
Upplandsgatan 49
113 28 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
EMDR
Certifierad EMDR Europa
Psykoterapeutexamen
vid SAPU (Längd: 3 år)
Lärare-och handledarutbildning
handledareutbildning SAPU (Längd: 2 år)
Gestaltterapeututbildning
Gestaltakademin (Längd: 2 år)
Hypnosmetodik

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Integrativ relationell
 • Gestaltterapi
 • Hypnosterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Handikapp
 • Neuropsykologi
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom