Lång erfarenhet som psykolog, psykoterapeut, handledare och konsult i privat regi och inom offentlig verksamhet.
Har tidigare arbetat som psykolog och psykoterapeut inom habiliteringen, vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin, socialförvaltningen, arbetsförmedling samt med kvalitativa marknadsundersökningar baserade på djupintervjuer. Har stor erfarenhet av handledning och utbildning av personal. Sedan början av 2000-talet handledare, lärare och kursledare på psykoterapeututbildningarna vid SAPU (Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning). Publicerad i bl.a. Psykisk Hälsa. Intervjuad i Psykologtidningen vid några tillfällen.

Leg.psykolog och leg.psykoterapeut, handledare, specialist i arbetspsykologi och klinisk psykologi.

Arbetar främst med integrativ relationell psykoterapi, affektfokuserad psykoterapi, EMDR, hypnosterapi, compassionfokuserad terapi, stresshantering, individualpsykoterapi samt med handledning och konsultationer.

KontaktBoel Ekdahl
AdressUpplandsgatan 49
113 28 Stockholm
Telefon08-4717700
Mobil070-4626358
E-post boel.ekdahl@psykolog.net
Hemsida www.ppu.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Arbetslivets psykologi
Klinisk psykologi
Besöksadress
Upplandsgatan 49
113 28 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
EMDR
Psykoterapeutexamen
vid SAPU (Längd: 3 år)
Lärare-och handledarutbildning
handledareutbildning SAPU (Längd: 2 år)
Gestaltterapeututbildning
Gestaltakademin (Längd: 2 år)
Hypnosmetodik
medlem i Svenska föreningen för klinisk hypnos (Längd: < 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • (5 år)
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • (10 år)
 • Krishantering
  • (15 år)
 • Utveckling av individen
  • (15 år)
 • Barn/Ungdom
  • (8 år)
 • Habilitering/Rehabilitering
  • (30 år)
 • Handledning
  • (20 år)
 • Kris
  • (30 år)
 • Neuropsykologi
  • (30 år)
 • Relationsstörningar
  • (20 år)
 • Stress
  • (20 år)
 • Förskola/Skola
  • (11 år)
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
  • 20 år)
 • Kristerapi
  • (25 år)
 • Psykoterapi
  • Relationell psykoterapi
 • Gestaltterapi
  • (8 år)
 • Hypnosterapi
  • (10 år)
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
  • (20 år)
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • 30 år)
 • Psykoterapihandledning
  • (20 år)
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • (30 år)
 • Handikapp
  • (30 år)
 • Neuropsykologi
  • 30 år)
 • Psykiska störningar
  • (10 år)
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
  • 20 år)
 • Somatiska sjukdomar
  • (3 år)
 • Stressrelaterad ohälsa
  • 30 år)
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom