Lång erfarenhet som psykolog, psykoterapeut, handledare och konsult i privat regi och inom offentlig verksamhet.
Har tidigare arbetat som psykolog och psykoterapeut inom habiliteringen, vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin, socialförvaltningen, arbetsförmedling samt med kvalitativa marknadsundersökningar baserade på djupintervjuer. Har stor erfarenhet av handledning och utbildning av personal. Sedan början av 2000-talet till 2012 handledare, lärare och kursledare på psykoterapeututbildningarna vid SAPU (Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning). Publicerad i bl.a. Psykisk Hälsa. Intervjuad i Psykologtidningen vid några tillfällen.

Leg.psykolog och leg.psykoterapeut, handledare, specialist i arbetspsykologi och klinisk psykologi. Certifierad i EMDR.

Arbetar främst med integrativ relationell psykoterapi, affektfokuserad psykoterapi, EMDR, hypnosterapi, compassionfokuserad terapi, stresshantering, individualpsykoterapi samt med handledning och konsultationer.

KontaktBoel Ekdahl
AdressUpplandsgatan 49
113 28 Stockholm
Telefon070-4626358
Mobil070-4626358
E-post boel.ekdahl@psykolog.net
Hemsida www.ppu.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Arbetslivets psykologi
Klinisk psykologi
Besöksadress
Upplandsgatan 49
113 28 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
EMDR
Psykoterapeutexamen
vid SAPU (Längd: 3 år)
Lärare-och handledarutbildning
handledareutbildning SAPU (Längd: 2 år)
Gestaltterapeututbildning
Gestaltakademin (Längd: 2 år)
Hypnosmetodik
medlem i Svenska föreningen för klinisk hypnos

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Integrativ relationell
 • Gestaltterapi
 • Hypnosterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Handikapp
 • Neuropsykologi
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom