Verksam som psykolog och psykoterapeut vid Kris- och trauma enheten i Göteborg samt privatpraktiserande psykolog i Kungsbacka sedan 15 år.Medlem av Psykologgruppen Kungsbacka.
www.pgkba.se

KontaktBo-Göran Näslund
AdressKaptensgatan 4
434 31 Kungsbacka
Telefon0300 - 737 14
Mobil070-6766838
E-post bgn@tele2.se
Hemsida www.pgkba.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Kaptensgatan 4
434 31 Kungsbacka
Län/kommun: Hallands län, Kungsbacka, Sweden
Utbildningar
Handledarutbildning
Genomgått handledarutbildning för leg.psykoterapeuter och arbetat ett flertal år som handledare (Längd: 2 år)
Psykoterapeut utbildning
Legitimationsgrundande utbildning till psykoterapeut (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Missbruk
 • Psykosomatik
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom