Spira Arbetsliv arbetar med
hypnos, kognitiv beteendeterapi KBT, och psykodynamisk psykoterapi.
Vi är speciellt inriktade på stress, rehabilitering, mental omställning och terapi.
Spira är ackrediterade av Region Skåne; via remiss från sin vårdcentral kan man delta i vårt rehabiliteringsprogram.
Dessutom har Spira en omfattande testverksamhet för utredning och personbedömning.
www.spiraarbetsliv.se

KontaktBritt Bertolani
AdressLinnégatan 84 B
216 15 Malmö
E-post brittspostkontor@gmail.com
Hemsida www.bokapsykolog.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Arbetslivets psykologi
Besöksadress
Linnégatan 84 B
216 15 Malmö
Län/kommun: Skåne län, Malmö
Språkkunskaper
 • English
 • Italian
 • Russian
Utbildningar
hypnosutbildning
Utbildning i KBT

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Vi bygger starka team och engagerade medarbetare.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Kris/Katastrof
  • Samarbete med Kris och Traumacentrum i Stockholm
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Avtal med Region Skåne. Legitimerad psykoterapeut
 • Hypnosterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
KontaktBritt Bertolani
AdressLinnégatan 84 B
216 15 Malmö
Mobil0707 507250
E-post britt@spira.nu
Hemsida www.bokapsykolog.se
Legitimation leg. Psykolog