Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT. Jag är specialist i klinisk psykologi. Jag arbetar med psykoterapi och krisbearbetning. Jag är van att arbeta med människor i förändring, med människor som upplever mitt-i-livet-kriser och som behöver en professionell samtalspartner för att komma vidare. Vid behov samarbetar jag med läkare. Jag har vidareutbildning i neuropsykologi och har kunskap om och erfarenhet av neuropsykiatriska funktionshinder. Jag kan utföra demensutredningar och lära ut kognitiva strategier vid tidiga tecken på demens. Jag har utbildning i, och flerårig praktisk erfarenhet av handledning. För mer information besök gärna min hemsida www.psykologen.nu

KontaktBritt Johansson
AdressStampgatan 38
411 01 Göteborg
Telefon0707-632662
Mobil0707-632662
E-post info@psykologen.nu
Hemsida www.psykologen.nu
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Stampgatan 38
411 01 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
psykoterapeututbildning
KBT (Längd: 3 år)
psykologutbildning
200 poäng (Längd: 5 år)
barn- och ungdomspsykologi
20 poäng (Längd: 1 år)
neuropsykologi
25 poäng (Längd: 2 år)
handledarutbildning
SU internt (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Neuropsykologi
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom