Vi på kbtgruppen AB är legitimerade psykologer och psykoterapeuter med Kognitiv Beteendeterapeutisk utbildning.

Vi erbjuder våra tjänster till såväl privatpersoner, företag och organisationer.

Vår ambition är att erbjuda kvalificerad behandling av professionella psykologer.

Våra medarbetare har en formell utbildning i kognitiv beteendeterapi på minst steg-1 nivå.

kbtgruppen är huvudsakligen specialiserade inom KBT och DBT (Dialektisk beteendeterapi).

Exempel på våra arbetsområden är:
- psykoterapi för vuxna, ungdomar och barn
- arbetslivsinriktad rehabilitering
- utredning/testning
- coaching
- ledarskapsutveckling
- handledning
- utbildning
- föreläsningar


Alla tjänster skräddarsys utifrån individens/företagets behov.För mer information se vår hemsida!
www.kbtgruppen.se

KontaktBritt-Marie Stridh
AdressBryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon08-20 00 28
Mobil070-21 640 01
E-post b-m.stridh@kbtgruppen.se
Hemsida www.kbtgruppen.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Kronhusgatan 11
411 05 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Västerlånggatan 27
111 29 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Solna, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Kurdish
Utbildningar
Handledarutbildning Beteendeterapeutiska föreningen
(Längd: 1 år)
Organisation
(Längd: < 0.5 år)
Psykologlinjen Uppsala Universitet
(Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning steg-2 Uppsala Universitet
(Längd: 2 år)
Specialistutbildning OCD Beteendeterapeutiska föreningen
(Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Konsult på Stressmottagningen sedan flera år
 • Arbetsmiljöarbete
  • Arbetar utifrån Beteendeanalys
 • Krishantering
  • Vi har lång erfarenhet
 • Ledarutveckling
  • Vi har lång erfarenhet
 • Urval och rekrytering
  • Vi har lång erfarenhet
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Vi har lång erfarenhet
 • Utveckling av individen
  • Arbetar utifrån KBT
 • Utveckling av organisationen
  • Arbetar utifrån Beteendeanalys
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
  • Flera av våra medarbetare har lång erfaren het från BUP
 • Autism el. autismliknande problem
  • Flera av våra medarbetare har lång erfaren het från BUP
 • Avvikande beteenden
  • Flera av våra medarbetare har lång erfaren het från BUP
 • Barnpsykologiska utredningar
  • Flera av våra medarbetare har lång erfaren het från BUP
 • Barnterapi
  • Flera av våra medarbetare har lång erfaren het från BUP
 • Flyktingproblematik
  • Flera av våra medarbetare har lång erfaren het från BUP
 • Habilitering/Rehabilitering
  • Flera av våra medarbetare har lång erfaren het från BUP
 • Handledning
  • Lång erfarenhet både från utbildningshandledning och processhandledning
 • Kris
  • Flera av våra medarbetare har lång erfaren het från BUP
 • Missbruk
  • Flera av våra medarbetare har lång erfaren het från BUP
 • Neuropsykologi
  • Flera av våra medarbetare har lång erfaren het från BUP
 • Relationsstörningar
  • Flera av våra medarbetare har lång erfaren het från BUP
 • Stress
  • Flera av våra medarbetare har lång erfaren het från BUP
 • Utvecklingsbedömningar
  • Flera av våra medarbetare har lång erfaren het från BUP
 • Ätstörningar
  • Flera av våra medarbetare har lång erfaren het från BUP
 • Övergrepp
  • Flera av våra medarbetare har lång erfaren het från BUP
 • Familj/Par
 • Adoption
  • Vårt arbete bygger på KBT och IBCT
 • Familjerådgivning
  • Vårt arbete bygger på KBT och IBCT
 • Familjeterapi
  • Vårt arbete bygger på KBT och IBCT
 • Graviditet och förlossning
  • Vårt arbete bygger på KBT
 • Kris
  • Vårt arbete bygger på KBT
 • Parterapi
  • Vårt arbete bygger på KBT och IBCT
 • Sex och samlevnad
  • Vårt arbete bygger på KBT
 • Stöd i föräldrarollen
  • Vårt arbete bygger på KBT
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
  • Lång erfarenhet
 • Arbetsmiljö
  • Lång erfarenhet
 • Förskola
  • Lång erfarenhet
 • Grundskola
  • Lång erfarenhet
 • Gymnasium
  • Lång erfarenhet
 • Handledning/Konsultation
  • Erfarenhet från processhandledning
 • Krisarbete
  • Lång erfarenhet
 • Mobbning
  • Lång erfarenhet
 • Organisationsutveckling (skola)
  • Lång erfarenhet
 • Särskilt stöd
  • Lång erfarenhet
 • Utredningar
  • Lång erfarenhet
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
  • Vårt arbete bygger på KBT
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • Vårt arbete bygger på KBT
 • Krisjour
  • Vårt arbete bygger på KBT
 • Kristerapi
  • Vårt arbete bygger på KBT
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
  • Vårt arbete bygger på KBT , flera medarbetare har lång erfarenhet från BUP
 • EMDR
  • Vårt arbete bygger på KBT
 • Familjeterapi
  • Vårt arbete bygger på KBT och IBCT
 • Gruppterapi
  • Vårt arbete bygger på KBT
 • Interpersonell terapi (IPT)
  • Lång erfarenhet
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Vi är alla utbildnade på minst steg-1 nivå i Kognitiv Beteendeterapi
 • Kristerapi
  • Vårt arbete bygger på KBT
 • Parterapi
  • Vårt arbete bygger på KBT och IBCT
 • Psykoterapihandledning
  • Erfarenhet av psykoterapihandledning från både steg-1 och steg-2 nivå
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
  • Erfarenhet från processhandledning
 • Missbruk
  • Erfarenhet från processhandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
  • Lång erfarenhet
 • Graviditet och förlossning
  • Lång erfarenhet
 • Invandrare/Flykting
  • Lång erfarenhet
 • Missbruk
  • Lång erfarenhet
 • Neuropsykologi
  • Lång erfarenhet
 • Personlighetsstörningar
  • Lång erfarenhet
 • Psykiska störningar
  • Lång erfarenhet
 • Psykosomatik
  • Lång erfarenhet
 • Rehabilitering
  • Lång erfarenhet
 • Rökavvänjning
  • Lång erfarenhet
 • Sexologisk psykologi
  • Lång erfarenhet
 • Smärta
  • Lång erfarenhet
 • Somatiska sjukdomar
  • Lång erfarenhet
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Lång erfarenhet
 • Trauman
  • Lång erfarenhet
 • Ångestsyndrom
  • Lång erfarenhet

kbtgruppen är en av de största privata KBT mottagningarna i Stockholm. Nu har vi även öppnat vår nya mottagning i Göteborg. Vi bedriver verksamhet inom tre områden:
1. Klinisk verksamhet
kbtgruppen bedriver psykologisk behandling utifrån kognitiv beteendeterapi. Vi utför även psykologisk utredning/testning, rehabilitering och handledning. kbt gruppen har personal som är specialiserade inom dialektisk beteendeterapi (DBT), samt inom motiverande samtal (MI). Vi tar emot barn, ungdomar och vuxna.
2. Arbete och organisation
kbtgruppen erbjuder utvecklings- och förändringsarbete på alla nivåer inom organisationer och företag. Vårt arbete utgår från beteendeanalys och OBM (Organizational Behavior Management). Vi arbetar med organisationsutveckling, ledarskapsutveckling, team- och grupputveckling, beteendeinriktad chefcoachning, handledning, konflikthantering, utredning/testning samt arbetslivsinriktad rehabilitering.
3. Utbildning
kbtgruppen har en lång erfarenhet av skräddarsydda föreläsningar och uppdragsutbildningar. Kontakta oss gärna för ytterligare information, eller med era önskemål.
Alla våra medarbetare är psykologer och/eller psykoterapeuter med universitetsutbildning i kognitiv beteendeterapi. Allt vårt arbete utgår från beteendeanalyser och präglas av en tydlig ambition att arbeta enligt de senaste forskningsrönen.


Stockholm City, Bryggargatan 10, tel 08-20 00 28
Stockholm Gamla Stan, Västerlånggatan 27, tel 08-20 00 28.
Göteborg Centrum, Kronhusgatan 11, tel 031-724 27 60
Telefontid Sthlm 12-13, Göteborg telefontid 9-10, övrig tid, lämna meddelande så ringer vi upp.

KontaktBritt-Marie Stridh
AdressBryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon08-200028
Mobil0702164001
E-post b-m.stridh@kbtgruppen.se
Hemsida www.kbtgruppen.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Kronhusgatan 11
411 05 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Västerlånggatan 27
111 29 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • Arabic
 • English
 • Finnish
Utbildningar
Handledarutbildning
Kognitiv beteendeterapi (Längd: 2 år)
Leg psykoterapeut
Kognitiv beteendeterapi (Längd: 3 år)
Psykologprogrammet
Kognitiv beteendeterapi (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • EMDR
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom