Leg psykolog, leg psykoterapeut och utbildad handledare med mångårig erfarenhet som psykoterapeut i egen mottagning och inom psykiatrin. Har också arbetat närmare 10 år tid vid en utbildningsenhet som lärare och handledare för blivande psykoterapeuter och är en ofta och kontinuerligt anlitad handledare till grupper och enskilda. Jag arbetar med psykoterapi och konsultation till vuxna i alla åldrar. Det kan vara i form av korta kontakter kring ett specifikt problem eller längre psykoterapier. Svårigheterna kan gälla t ex kriser, relationsproblem, problem med självkänsla, ångest, depression, stressrelaterade problem. Jag arbetar på psykodynamisk grund med tonvikt på relationers betydelse och använder Symboldrama och även kognitiva arbetssätt.

KontaktBritt Nauckhoff
AdressKarlbergsvägen 57
113 35 Stockholm
Telefon070-6484662
E-post britt.nauckhoff@comhem.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Karlbergsvägen 57
113 35 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Examinerad handledare i psykoterapi, examinerad handledare i psykoterapi, utbildning i kognitiv psykoterapi och EMDR, utbildning i kris- och katastrofpsykologi

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Symboldramaterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom