Leg. psykolog /leg. psykoterapeut samt handledare/lärare i psykoterapi. Har arbetat som psykolog sedan 1980 mestadels med barn, ungdomar och föräldrar samt under senare år även med unga vuxna och vuxna. Jag har varit verksam som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatri, förskola (psykologkonsult), grundskola (skolpsykolog), somatisk sjukvård för barn och ungdomar. Jag har en personlighetsdiagnostisk utbildning (Rorschach) och kan göra utredningar av barn, ungdomar och vuxna. Är för närvarande enbart privatpraktiserande med egen mottagning centralt i Uppsala. De uppdrag jag åtar mig är psykoterapi, handledning och utbildning (t ex inom psykologprogrammet). Förutom psykoterapihandledning arbetar jag också med verksamhetshandledning inom barn- och ungdomspsykiatri.

KontaktBritt-Inger Samuelsson
AdressKungsängstorgs Psykoterapimott., Hamnesplanaden 6
753 19 Uppsala
Telefon070-3221180
Mobil070-3221180
E-post britt-inger.samuelsson@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Kungsängstorgs Psykoterapimott, Hamnesplanaden 6
753 19 Uppsala
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykodynamisk korttidsterapi för ungdomar och unga vuxna
(Längd: 0.5 år)
Psykoterapiutbildning
Barn- ungdomspsykoterapi (Längd: 3 år)
Personlighetsdiagnostisk utb
Rorschach (Längd: 2 år)
Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi
Psykoterapi- och verksamhetshandledning (Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
  • barn- och ungdomspsykiatri, pediatrik, (30 år)
 • Adoption
 • Barnpsykologiska utredningar
  • personlighets- och begåvningsutredningar (30 år)
 • Barnterapi
  • individuellt; föräldra-barnterapi (25 år)
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
  • psykoterapihandledning; verksamhetshandledning i grupp (15år)
 • Kris
  • Kristerapi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
  • barnutredningar (30år)
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
  • familjesamtal (20 år)
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
  • (30 år)
 • Förskola/Skola
 • Förskola
  • konsultation förskola (10år)
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
  • (10 år)
 • Utredningar
  • personlighetsdiagnostik: Rorschach (10 år)
 • Kris/Katastrof
  • kriser i samband med somatiskt insjuknande (5 år)
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
  • För barn, ungdomar, vuxna
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
  • individuell (10år)
 • EMDR
 • Familjeterapi
  • (15 år)
 • Kristerapi
  • (25 år)
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • individuell ( 30år)
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
  • barn, ungdom, unga vuxna (10 år)
 • Smärta
  • barn, ungdom (4 år)
 • Somatiska sjukdomar
  • barn, ungdom (4 år)
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman