Jag är legitimerad Psykolog och Psykoterapeut, Psykoterapihandledare, Ackrediterad IPT handledare och Filosofie Doktor i psykologi. Jag erbjuder relationell och interpersonell psykoterapi, handledning, konsultation, utbildning och rådgivning. För mer information se www.psykologsamtal.eu

KontaktBörje Lech
AdressOlofsgatan 10
111 36 Stockholm
Telefon0768832432
E-post psykologsamtal.info@gmail.com
Hemsida https://www.psykologsamtal.eu
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Olofsgatan 10
111 36 Stockholm
Telefon: 0768832432
E-post: psykologsamtal.info@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
På distans (hela landet)
Telefon
Videolänk (Adobe connect)
S:t Larsgatan 25 A
582 24 Linköping
Telefon: 0768832432
Län/kommun: Östergötlands län, Linköping
Linnégatan 44-46
114 47 Stockholm, Stockholms län, Sverige
Telefon: 0768832432
E-post: psykologsamtal.info@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Forskarutbildning i psykologi
(Längd: 4 år)
Korttidsterapiutbildning
(Längd: 2 år)
Psykologutbildning
(Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning
(Längd: 3 år)
Psykoterapihandledare och psykoterapilärarutbildning
(Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Relationell Psykoterapi, Interpersonell Psykoterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom