Se hemsida: www.lorensbergspsykologgrupp.se

KontaktBörje Olevald
AdressBirgittagatan 2A
414 53 Göteborg
Telefon070-2206960
Mobil070-2206960
E-post borje.olevald@comhem.se
Hemsida www.lorensbergspsykologgrupp.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Erikdahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Leg Psykolog
Grundutb. + 1 praktikår 1985 (Längd: 6 år)
Leg Psykoterapeut
1990 (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Bl.a genom Trygghetsrådet (3 år)
 • Krishantering
  • Samtalsakuten Göteborg (3 år)
 • Familj/Par
 • Förskola/Skola
  • Är min huvudsakliga inriktning (11 år)
 • Kris/Katastrof
  • Arbetat mer än 2 år med kriser av alla slag (3 år)
 • Anhörigstöd
  • Vid Samtalsakuten Göteborg och inom psykiatrin (11 år)
 • Kristerapi
  • Privat samt vid Samtalsakuten Göteborg (11 år)
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • Arbetat med brottsoffer bl.a genom försäkringsbolag (10 år)
 • Brottsoffer
  • Se ovan (10 år)
 • Sexuella övergrepp
  • Vid samtalsakuten såväl som i privat verksamhet (10 år)
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Leg.psykoterapeut sedan 1990 (11 år)
 • Fobier
  • I privat verksamhet såväl som vid Samtalsakuten (11 år)
 • Missbruk
  • Arbetat på behandlingshem för vuxna missbrukare (6 år)
 • Personlighetsstörningar
  • Inom psykiatrin Göteborg (10 år)
 • Psykiska störningar
  • Psykiatrin i Göteborg (10 år)
 • Stressrelaterad ohälsa
  • På Samtalsakuten (2 år)
 • Ångestsyndrom
  • På Samtalsakuten (2 år)