Jag arbetar som psykoterapeut och handledare sedan över trettio år. Läs en utförlig beskrivning på min hemsida: www.cajsalindholm.se

KontaktCajsa Lindholm
E-post cajsa.lindholm@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Krukmakargatan 4
118 51 stockholm
Telefon: 0704248769
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
psykologexamen, psykoterapeututbildning, handledarutbildning

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Psykoterapi
  • jag arbetar som individualterapeut och psykoterapihandledare
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • jag arbetar med en objektrelationsteoretisk inriktning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom