Cajsa Lindholm

Jag arbetar som psykoterapeut sedan drygt 40 år och som handledare något kortare tid. Under hela min yrkesverksamhet har jag utgått från brittisk objektrelationsteori, även om jag utvecklat och anpassat mitt arbetssätt utifrån mina patienters behov. Jag tar mig an all slags problematik, men undviker att ta ansvar för långre terapier numera. 

KontaktCajsa Lindholm
AdressBalzar von Platens gata 7C
112 42 Stockholm
Mobil0704248769
E-post cajsa.lindholm@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Balzar von Platens gata 7C
112 42 Stockholm
Telefon: 0704248769
E-post: cajsa.lindholm@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Psykologutbildning, Uppsala Universitet 1975
Psykoterapeututbildning, Stockholm 1985
Larar och handledarutbildning i psykoterapi, S:t Lukasstiftelsen och Riksföreningen Psykoterapicentrum, 1992
(Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Psykoterapi