Jag är legitimerad psykolog och terapeut som arbetar kliniskt med psykoterapi, behandlar ångest, depression, svag självkänsla, dåligt självförtroende, relationsproblem, obearbetad sorg, trauma, tvång, fobier ptsd, personlighets syndrom (störningar) stresshantering och utmattning samt utbrändhet. Arbetar ut ifrån ett orsaks perspektiv. Det med hjälp av behandlingsformer så som psykodynamiska och KBT samt Emdr tekniker. Har arbetat på HVB-hem, LVM-hem (Missbruk) och sex år inom landstingets öppenvårdsmottagning för unga vuxna och vuxna. Jag arbetar aktiv och tar ansvar för behandlingsresultatet. Mottagningen har varit i gång sedan År 2009.

KontaktCarl Hyltén-Cavallius
AdressLinnégatan 44-46 Östermalm, Institutet för psykoterapi 114 47 Stockholm
114 47 Stockholm
Telefon073 672 27 31
Mobil073 672 27 31
E-post info@citypsykologen.se
Hemsida www.citypsykologen.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Linnégatan 44-46 Östermalm, Institutet för psykoterapi
Telefon: 073 672 27 31
FaceTime
Telefon: 073 672 27 31
Zoom
E-post: Info@citypsykologen.se
Google Duo
E-post: info@citypsykologen.se
Telefon
Telefon: 073 672 27 31
Linnégatan 44-46 Östermalm, Institutet för psykoterapi
114 47 Stockholm
Telefon: 073-672 27 31
E-post: info@citypsykologen.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologlinjen
(Längd: 5 år)
EMDR
Steg ett

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Flyktingproblematik
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Gymnasium
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Compassionfokuserad terapi, CFT
 • EMDR
  • EMDR För: Trauma depression ångest
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Sexologisk psykologi
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom