Jag är legitimerad psykolog (sedan 2000), specialist i klinisk psykologi, psykologisk behandling och psykoterapi, legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT (sedan 2005) samt handledare och lärare i psykoterapi med inriktning KBT (sedan 2009).Jag tar emot privatbetalande klienter för psykologisk behandling och psykoterapi. Erbjuder förutom mottagningsbesök i Uppsala även videobesök via patientsäker Zoomlänk eller telefon för klienter från hela landet . 

Sedan 2001 arbetar jag på IBT - Institutet för kognitiv beteendeterapi som är en privat psykologmottagning i centrala Uppsala.
Där erbjuder jag KBT-behandlingar till klienter och ger handledning till studenter vid psykolog- och psykoterapeututbildningen vid Uppsala universitet. Jag handleder också yrkesverksamma psykologer, psykoterapeuter och annan behandlingspersonal inom primärvården och specialistpsykiatrin i Region Uppsala samt vid privata psykoterapimottagningar.Psykologutbildningen och psykoterapeututbildningen genomfördes vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet och handledarutbildningen vid Institutionen för psykologi, Stockholms universitet samt specialistutbildningen hos Sveriges Psykologförbund och IHPU Psykologiutbildarna AB.


Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund, Sveriges kliniska psykologers förening, Psykologföretagarna, SFKBT- Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, BTF-Beteendeterapeutiska föreningen, EABCT- European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, BABCP-British Association of Cognitive and Behavior Therapies, ABCT- Association for Behavioral and Cognitive Therapies. ACBS-Association for Contextual Behavioral Science.

KontaktCecilia Croona Olde
AdressIBT - Institutet för kognitiv beteendeterapi, Trädgårdsgatan 5A
753 09 Uppsala
E-post cecilia.croona-olde@outlook.com
Hemsida www.ceciliacroonaolde.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Zoom
Län/kommun: På distans (hela landet)
IBT - Institutet för kognitiv beteendeterapi
753 09 Trädgårdsg 5A, Uppsala
E-post: cecilia.croona.olde@telia.com
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Specialistutbildning klinisk psykologi
(Längd: 3 år)
Handledarutbildning
Stockholms universitet (Längd: 1 år)
Psykologutbildning
Uppsala universitet (Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning
Uppsala universitet (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Compassionfokuserad terapi, CFT
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoterapihandledning
 • Schematerapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Handledning
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom