KBT-psykolog Cecilia Croona Olde

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, psykoterapihandledare med KBT-inriktning.

Verksam vid privat psykoterapimottagning IBT - Intitutet för kognitiv beteendeterapi, Trädgårdsgatan 5A, 75309 Uppsala

Tar emot privatbetalande klienter för psykologisk behandling och psykoterapi. 

Handleder yrkesverksamma psykologer och psykoterapeuter i kognitiv beteendeterapi samt handleder på psykolog- och paykoterapeututbildningen vid Uppsala universitet. .

Priser:
Psykologbesök 45 min 1500 kr
Parterapi 60 min 2000 kr
Handledning 45 min 1750 kr + moms


KontaktCecilia Croona Olde
AdressIBT-Institutet för kognitiv beteendeterapi, Trädgårdsgatan 5A
753 09 Uppsala
Telefon018-100136
E-post cecilia.croona-olde@outlook.com
Hemsida http://www.ceciliacroonaolde.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
IBT - Institutet för kognitiv beteendeterapi, Trädgårdsgatan 5A
753 09 Uppsala
Telefon: 018-100136
E-post: cecilia.croona-olde@outlook.com
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Utbildningar
Psykologutbildning, Uppsala universitet
(Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning, Uppsala universitet
(Längd: 3 år)
Handledarutbildning, Institutionen för psykologi, Stockholms universitet
(Längd: 1 år)
Specialistutbildning, Sveriges Paykologförbund
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Familj/Par
 • Kris/Katastrof
 • Psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi

Cecilia Croona Olde

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, psykoterapihandledare med KBT-inriktning.

Verksam vid privat psykoterapimottagning IBT - Intitutet för kognitiv beteendeterapi, Trädgårdsgatan 5A, 75309 Uppsala. 

Tar emot privatbetalande klienter för psykologisk behandling och psykoterapi. 

Handleder yrkesverksamma psykologer och psykoterapeuter i kognitiv beteendeterapi samt handleder på psykolog- och psykoterapeututbildningen vid Uppsala universitet.

Priser:
Psykologbesök 45 min 1500 kr
Parterapi 60 min 2000 kr
Handledning 45 min 1750 kr + moms


KontaktCecilia Croona Olde
AdressTrädgårdsgatan 5A
753 09 Uppsala
Telefon018-100136
E-post Cecilia.croona-olde@outlook.com
Hemsida http://www.ibtuppsala.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Trädgårdsgatan 5A
753 09 Uppsala
Telefon: 018-100136
E-post: cecilia.croona-olde@outlook.com
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Familj/Par
 • Kris/Katastrof
 • Psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi

KBT-psykolog Cecilia Croona Olde

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, psykoterapihandledare med KBT-inriktning.

Verksam vid privat psykoterapimottagning IBT - Intitutet för kognitiv beteendeterapi, Trädgårdsgatan 5A, 75309 Uppsala.

Tar emot privatbetalande klienter för psykologisk behandling och psykoterapi. Erbjuder förutom motagningsbesök även besök via videolänk och telefon. 

Handleder yrkesverksamma psykologer och psykoterapeuter i kognitiv beteendeterapi samt handleder på psykolog- och paykoterapeututbildningen vid Uppsala universitet. 

Priser:
Psykologbesök 45 min (mottagningsbesök, videolänk eller telefon) 1500 kr
Parterapi 60 min 2000 kr
Handledning 45 min 1750 kr + momsKontaktCecilia Croona Olde
AdressIBT - Institutet för kognitiv beteendeterapi, Trädgårdsgatan 5A
753 09 Uppsala
Telefon018-100136
E-post cecilia.croona.olde@telia.com
Hemsida www.ceciliacroonaolde.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
IBT - Institutet för kognitiv beteendeterapi
753 09 Trädgårdsg 5A, Uppsala
E-post: cecilia.croona.olde@telia.com
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Specialistutbildning klinisk psykologi
(Längd: 3 år)
Handledarutbildning
Stockholms universitet (Längd: 1 år)
Psykologutbildning
Uppsala universitet (Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning
Uppsala universitet (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Handledning
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Idrottspsykologi
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom