KBT-psykolog Cecilia Croona Olde

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, psykoterapihandledare med KBT-inriktning.

Verksam vid privat psykoterapimottagning IBT - Intitutet för kognitiv beteendeterapi, Trädgårdsgatan 5A, 75309 Uppsala

Tar emot privatbetalande klienter för psykologisk behandling och psykoterapi. 

Handleder yrkesverksamma psykologer och psykoterapeuter i kognitiv beteendeterapi samt handleder på psykolog- och paykoterapeututbildningen vid Uppsala universitet. .

Priser:
Psykologbesök 45 min 1500 kr
Parterapi 60 min 2000 kr
Handledning 45 min 1600 kr + moms

KontaktCecilia Croona Olde
AdressIBT-Institutet för kognitiv beteendeterapi, Trädgårdsgatan 5A
753 09 Uppsala
Telefon018-100136
E-post cecilia.croona-olde@outlook.com
Hemsida http://www.ceciliacroonaolde.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
IBT - Institutet för kognitiv beteendeterapi, Trädgårdsgatan 5A
753 09 Uppsala
Telefon: 018-100136
E-post: cecilia.croona-olde@outlook.com
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Utbildningar
Psykologutbildning, Uppsala universitet
(Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning, Uppsala universitet
(Längd: 3 år)
Handledarutbildning, Institutionen för psykologi, Stockholms universitet
(Längd: 1 år)
Specialistutbildning, Sveriges Paykologförbund
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Familj/Par
 • Kris/Katastrof
 • Psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi

Cecilia Croona Olde

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, psykoterapihandledare med KBT-inriktning.

Verksam vid privat psykoterapimottagning IBT - Intitutet för kognitiv beteendeterapi, Trädgårdsgatan 5A, 75309 Uppsala. 

Tar emot privatbetalande klienter för psykologisk behandling och psykoterapi. 

Handleder yrkesverksamma psykologer och psykoterapeuter i kognitiv beteendeterapi samt handleder på psykolog- och psykoterapeututbildningen vid Uppsala universitet.

Priser:
Psykologbesök 45 min 1500 kr
Parterapi 60 min 2000 kr
Handledning 45 min 1600 kr + moms


KontaktCecilia Croona Olde
AdressTrädgårdsgatan 5A
753 09 Uppsala
Telefon018-100136
E-post Cecilia.croona-olde@outlook.com
Hemsida http://www.ibtuppsala.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Trädgårdsgatan 5A
753 09 Uppsala
Telefon: 018-100136
E-post: cecilia.croona-olde@outlook.com
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Familj/Par
 • Kris/Katastrof
 • Psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi

KBT-psykolog Cecilia Croona Olde

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, psykoterapihandledare med KBT-inriktning.

Verksam vid privat psykoterapimottagning IBT - Intitutet för kognitiv beteendeterapi, Trädgårdsgatan 5A, 75309 Uppsala.

Tar emot privatbetalande klienter för psykologisk behandling och psykoterapi. 

Handleder yrkesverksamma psykologer och psykoterapeuter i kognitiv beteendeterapi samt handleder på psykolog- och paykoterapeututbildningen vid Uppsala universitet. 

Priser:
Psykologbesök 45 min 1500 kr
Parterapi 60 min 2000 kr
Handledning 45 min 1600 kr + momsKontaktCecilia Croona Olde
AdressIBT - Institutet för kognitiv beteendeterapi, Trädgårdsgatan 5A
753 09 Uppsala
Telefon018-100136
E-post cecilia.croona-olde@outlook.com
Hemsida www.ceciliacroonaolde.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
IBT - Institutet för kognitiv beteendeterapi
753 09 Trädgårdsg 5A, Uppsala
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Specialistutbildning klinisk psykologi
(Längd: 3 år)
Handledarutbildning
Stockholms universitet (Längd: 1 år)
Psykologutbildning
Uppsala universitet (Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning
Uppsala universitet (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Handledning
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Idrottspsykologi
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom