Jag är specialist i klinisk psykologi och arbetar med dynamiskt inriktad psykoterapi och vid behov med imaginativa tekniker, kommunikologi och kognitiv psykoterapi. Dessutom är jag utbildad i grupp- och familjeterapi.
Exempel på områden jag arbetar med är ätstörningar, relationsproblem, oro och ångest, depression och självkänsla.

Mottagningen har Landstingsavtal och tar emot nybesök inom ett par dagar efter den första kontakten.

Student- och pensionärsrabatt lämnas.

Jag handleder individuellt eller i grupp.

KontaktCecilia Ralfe-Stelander
Adressgötgatan 22 b
752 22 Uppsala
Telefon018-501683
E-post crs@bredband.net
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
götgatan 22 b
752 22 uppsasla
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
psykologexamen
Uppsala universitet (Längd: 5 år)
kommunikologi
metacertifikat (Längd: 3 år)
psykogterapeut med psykodynamisk inriktning
kurser i familjeterapi, gruppterapi, hypnos och kognitiv psykoterapi
Uppsala universitet (Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • sedan 1991
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
  • sedan 1979
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
  • sedan 1993
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • legitimerad terapeut 1985
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv psykoterapi
  • NLP, TMK
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • specialistkompetent
 • Psykoterapihandledning
  • Uppsala universitet
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • legitimerad 1978
 • Fobier
 • Handikapp
 • Idrottspsykologi
  • SISU - idrottsutbildarna
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom