KontaktCecilia Åström
AdressBruksgatan 26
856 31 Sundsvall
Telefon070-2063610
E-post cecilia@skolperspektivet.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Bruksgatan 26
856 31 Sundsvall
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Barnpsykologisk utredningsmetodik, IHPU
Dubbelstjärnan - kunskaps- och utbildningsprogram som bygger på faktorer som påverkar människans psykiska välbefinnande, deras ömsesidiga interaktion och deras förmåga att skapa en bra atmosfär på arbetsplatser.
(Längd: < 0.5 år)
Dyslexi
Lösningfokuserat arbete med barn och unga i skolan.
(Längd: < 0.5 år)
Lösningsfokuserade arbetsplatser - att coacha arbetslag.
(Längd: < 0.5 år)
Lösningsfokuserade samtal - samarbete kring mål och lösningar, tre terminer
Lösningsfokuserat arbete med barn och unga.
(Längd: < 0.5 år)
Lösningsinriktad coaching.
(Längd: < 0.5 år)
Organisationsutbildning baserad på systemteori och konstruktivism, Business Coaching of Scandinavia
(Längd: 1 år)
Psykodiagnostik av barn, tre terminer, Ericastiftelsen
Psykologexamen, 1992
(Längd: 5 år)
Psykologlegitimation, 1993
(Längd: 1 år)
Reteaming - lösningsfokuserat arbete som används i förändrings- och utvecklingsarbete med individer, grupper och organisationer.
(Längd: < 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Psykoterapi
KontaktCecilia Åström
AdressBruksgatan 26
856 31 SUNDSVALL
Telefon070-206 36 10
E-post cecilia@skolperspektivet.se
Legitimation leg. Psykolog

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom