I samtal med en legitimerad psykolog får du hjälp att genomföra förändringar och komma vidare. Exempel på vanliga problemområden som personer söker hjälp för är ångestproblematik, nedstämdhet och stressrelaterade svårigheter.

Cedstrand Organisationpsykolog erbjuder samtalsterapi till vuxna individer utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT som behandlingsmetod riktar sig mot olika problem och bygger på att terapeuten tillsammans med personen ringar in den aktuella problematiken. Behandlingen inleds alltid med en noggrann kartläggning av dina behov, vilket tillsammans med önskemål om förändring skapar grunden för behandlingsarbetet. Vi utvärderar regelbundet behandlingen tillsammans för att veta att vi är på rätt spår.

KontaktCedstrand Emma
AdressCreutzgatan 13
122 44 Stockholm
E-post emma@cedstrand.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Kungsholmsgatan 19
Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildning
Psykologexamen
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Psykoterapi
  • Kognitiv beteendeterapi
  • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Fobier
  • Idrottspsykologi
  • Rehabilitering
  • Stressrelaterad ohälsa
  • Ångestsyndrom