30 års erfarenhet inom skola, klinisk utredning och behandling. Uppväxt på Gotland men till större del verksam i Stockholm. Arbetar gärna med ett brett spektrum av livsfrågor och har erfarenhet av skola, psykosvård, ätstörningsbehandling.
Kriser, depression och företagshälsovård ingår som vanliga uppgifter förutom handledning i offentlig vård och utbildning.
Gruppterapi är alltid en möjlighet att fråga efter!

KontaktCharlotta Endrell
AdressKungsgatan 29
111 56 STOCKHOLM
Mobil073-5008160
E-post charlotta.endrell@spray.se
Hemsida www.psykologateljen.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Kungsgatan 29
111 56 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Klinttorget 1
621 56 Visby
Telefon: 0735008160
Län/kommun: Gotlands län, Gotland
Utbildning
Psykolog, Gruppsykoterapeut, Handledare
Utbildad i counselling och CHAP(Change After Psychotherapy) (Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Barn/Ungdom
 • Relationsstörningar
 • Familj/Par
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Gruppterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom

Arbetar gärna med ett brett spektrum av livsfrågor och har erfarenhet av skola, psykosvård, ätstörningsbehandling.
Kriser, depression och företagshälsovård ingår som vanliga uppgifter förutom handledning i offentlig vård och utbildning.
Gruppterapi är alltid en möjlighet att fråga efter!

KontaktCharlotta Endrell
AdressKlinttorget 1
621 56 Visby
Mobil0735008160
E-post charlotta.endrell@spray.se
Hemsida www.psykologateljen.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Kungsgatan 29
111 56 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Klinttorget 1
621 56 Visby
Län/kommun: Gotlands län, Gotland, Sweden
Utbildningar
Gruppsykoterapeututbildning
Legitimationsgrundande utbildning (Längd: 2 år)
KBT-utbildning för psykoterapeuter
SAPU (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
Legitimation leg. Psykolog