Jag arbetar med psykologisk rådgivning, individuell psykoterapi, kristerapi, parsamtal, familjesamtal och handledning. Jag har 30 års erfarenhet som psykolog. Efter ett eller ett par inledande samtal med klienten lägger vi tillsammans upp en samtalskontakt som svarar mot klientens önskemål och behov. Hemsida: www.psykologengman.se

KontaktChrister Engman
AdressVallgatan 14
371 30 Karlskrona
Telefon070-2511990
Mobil070-2511990
E-post christerengman@telia.com
Hemsida www.psykologengman.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Psykologhuset,Drottninggatan 15
371 31 Karlskrona
Län/kommun: Blekinge län, Karlskrona
Skepparegatan18 B
371 30 Karlskrona
Län/kommun: Blekinge län, Karlskrona, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
KBT
(Längd: 1 år)
Leg psykolog
1979 (Längd: 5 år)
Leg psykoterapeut
1992 (Längd: 2 år)
Psykodrama
Utbildad psykodramaregissör (Längd: 3 år)
Vittnespsykologi med särskild inriktning på barn
Lunds Universitet (Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Familjeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Barnförhör
 • Brottsoffer
 • Handledning
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande